MEDISCHE ZORG
INTRO
CORONA
PRENATALE ZORG
OOGZORG
PROBLEEM ANALYSE

oloonkolin


FGM onder tienermoeders in de Maasai Gemeenschap - Resultaten 2020

Er is een hoge prevalentie van vrouwelijke genitale verminking (FGM) onder tienermoeders in de Maasai-gemeenschap. Zwangerschap is op zichzelf een risicofactor voor zwangerschap gerelateerde complicaties. Deze risico's worden groter door de aanwezigheid van vrouwelijke genitale verminking(VGV). Een factor die bijdraagt
aan tienerzwangerschappen zijn vroege huwelijken tussen de 14 en 20 jaar.  Door de relatie tussen genitale verminking van vrouwen en vroege huwelijken lopen jonge vrouwen een groter risico op complicaties tijdens hun zwangerschappen en bevallingen. Met de verbeterde kwaliteit van prenatale diensten, waarbij ook de zorg voor zwangere vrouwen die FMG hebben ondergaan, zijn inbegrepen. Hebben we met succes onze doelstelling voor 2020 bereikt om de potentiële mortaliteit en morbiditeit die gepaard gaat met FMG-complicaties (Female genital mutilation) tijdens zwangerschap en bevalling te verminderen.

Probleem analyse:
 1. Veel Maasai-gezinnen kunnen het zich niet veroorloven om hun kinderen formeel onderwijs te geven, dus om hun dochters te beschermen tegen het leven van armoede, kiezen ze ervoor om ze op jonge leeftijd te trouwen. Omdat Maasai-meisjes traditioneel als kinderen worden beschouwd totdat ze worden besneden, wordt het als een vereiste beschouwd voor een Maasai-meisje om het besnijdenisritueel te ondergaan voordat ze trouwt. Vrouwenbesnijdenis in de maasai gemeenschap wordt vaak uitgevoerd door traditionele artsen, zoals traditionele geboortebewoners zonder enige vorm van anesthesie of analgesie met behulp van niet-steriele instrumenten. Er zijn geen bekende medische voordelen voor FGM (female genital mutilation), en het kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het psychisch welzijn van deze vrouwen en meisjes (0-15 jaar), wat zowel op korte als op lange termijn problemen oplevert. 

 2. Tijdens de eerste 3 maanden van de lockdown in Kenia raakten maar liefst 152.000 Keniaanse tienermeisjes zwanger, een enorme stijging van 40% van het maandelijks landelijk gemiddelde. Deze cijfers van begin juli linken de COVID-pandemie aan deze stijging in onbedoelde zwangerschappen, en dit vinden wij zeer alarmerend. Statistisch gezien komen tienermoeders later in hun leven in aanraking met meer armoede en meer huiselijk geweld dan tieners die niet zwanger zijn geraakt. Dit is onder meer het schrijnende gevolg van vrouwonvriendelijke culturele normen en waarden, versleten sociale vangnetten en vooral een gebrek aan voorlichting en zorg. Hier komt bij dat alle tienermeisjes die tijdens de lockdown zwanger raken nu niet kunnen terugvallen op de basisprenatale zorg, die hen de fysieke en emotionele steun en begeleiding kan bieden die ze juist nu zo hard nodig hebben.
Doelstelling van het project:
 1. De mogelijke sterfte en morbiditeit verminderen geassocieerd met FGM-complicaties
 2. Vermindering van moeder en kindersterfte
 3. Bewustmaking van de gemeenschap over de risico's van FMG tijdens zwangerschap en bevalling
 4. Het voorkomen van genitale besnijdenis bij jonge meisjes(0-15 jaar)
 5. Ongewenste zwangerschappen verminderen
 6. Verbetering van het economisch welzijn van het gezin als gevolg van minder kinderen
 7. Het vermindering van moeder- en kindersterfte  in Oloonkolin en omliggende dorpen;
 8. Het afname van tienerzwangerschappen in Oloonkolin en omliggende dorpen;
 9. Bevordering van vaccinaties voor kinderen en zwangere vrouwen;
 10. Het geven van leeftijd aangepaste seksuele voorlichting gebaseerd op wetenschap en niet op mythen;
 11. Het verstrekken van anticonceptie en voorlichtingen over gezinsplanning;
 12. kinderen / tieners in staat stellen te spreken als ze in gevaar zijn;
 13. Meisjes en vrouwen in staat stellen om hun eigen beslissingen te nemen over hun lichaam, gezondheid en seksualiteit;
 14. Bevordering van de algehele gezondheid en hygiëne thuis en op scholen,
 15. Informatie geven over COVID-19 aan zwangere vrouwen / meisjes en nieuwe moeders;
Projectuitvoering

We willen dit realiseren door gespecialiseerde verloskundigen in te zetten en gratis prenatale zorg te gaan aanbieden in het gezondheidscentra. Ook willen we een lokaal vaccinatieprogramma opzetten en protocollen opstellen die de COVID-richtlijnen van de overheid versterken om de veiligheid te vergroten, en gaan we bevallen onder begeleiding in het ziekenhuis sterk promoten. Natuurlijk ligt onze focus tevens op het geven van seksuele voorlichting en het beschikbaar stellen van anticonceptie aan tienermeisjes en jonge vrouwen. Dit zal voor meer begrip en bewustzijn zorgen bij tienermoeders over het plannen van een gezin en het beschikken over hun eigen lichaam. In samenwerking met scholen willen we aan de jongere schoolkinderen een vorm van leeftijdsgeschikte seksuele voorlichting aanbieden, om zo een deel van de huidige problematiek voor te zijn. Natuurlijk moeten de scholen daar eerst weer voor open, dus willen we de scholen middels dit project tevens voorzien van schoon drinkwater en een plek om de handen te kunnen wassen met antibacteriële zeep, om de hygiëne en veiligheid te verbeteren.

Dit kunnen wij uiteraard niet alleen, wij hebben uw hulp hierbij hard nodig!

Dit project zal er uiteindelijk voor zorgen dat het aantal tienerzwangerschappen en het percentage moedersterfte gestaag zullen afnemen, door een groter bewustzijn te creëren op het gebied van seks, gezondheid en family-planning. Ook zullen onze protocollen en hygiënemaatregelen de gezinnen van Trans Mara beter bewapenen tegen het coronavirus, en er tegelijkertijd voor zorgen dat leefomstandigheden en algemene gezondheid van de mensen verbetert.
 
olonkoolin
Leina opleiding
Afstuderen Leina als verpleegster

Leina is een inwoner van Oloonkolin. Sinds oktober 2015 wordt Leina, in samenwerking met Stichting Help Verloskundigen in Kenia en Wilde Ganzen, opgeleid tot verloskundige. Tijdens de eerste drie maanden in het gezondheidscentrum zal Leina begeleid worden door haar opleider Saskia Tieken. Leina zal verantwoordelijk worden voor de bewaking en verbetering van de zorgkwaliteit van de afdeling verloskunde van het gezondheidscentrum. Leina gaat voorlichtings- en training programma’s geven aan tien potentiële 'Traditional Birth Attendants' (TBA). Zij zullen haar ondersteunen bij de begeleiding van kraamvrouwen in Oloonkolin. Er worden in de toekomst meer verloskundigen en TBA’s opgeleid, zodat het sterftecijfer van moeders en pasgeborenen in Oloonkolin en omgeving kan worden gereduceerd.

mara