MEDISCHE ZORG
INTRO
CORONA
PRENATALE ZORG
OOGZORG
PROBLEEM ANALYSE
Oloonkolin Hutje van Veronica

olonkoolin
Medicijnen voorraad

oloonkolin
60 km naar de dichtsbijzijnde dokter

Oloonkolin
Nkoifoi en Olaisa

Medische zorg en voorzieningen

Oloonkolin heeft geen ziekenhuis waar mensen naar toe kunnen als ze ziek zijn. Er is een eenvoudig hutje waar men naar toe gaat in geval van nood. Dit hutje heeft slechts één verpleegkundige (Veronica), geen dokter, vrijwel geen medische uitrusting, een zeer beperkte hoeveelheid medicijnen en is zeer onhygiënisch.

Oloonkolin heeft geen ziekenhuis waar mensen naartoe kunnen als ze ziek zijn. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is in Kilgoris dit is op 60 kilometer afstand van Oloonkolin. De wegen zijn zeer slecht en er is geen openbare vervoer.
Door de slechte hygiëne, de afwezigheid van goede sanitaire voorzieningen en door vervuild drinkwater worden veel mensen ziek (tyfus, cholera, difterie). Deze ziektes kunnen niet of nauwelijks worden behandeld.

De mensen van Oloonkolin eten eenzijdige voeding, voornamelijk mais. Hierdoor komen ze veel vitamines tekort. Vitamines zijn van groot belang voor een goede weerstand tegen ziektes, de groei van kinderen en het voorkomen van kinderblindheid.

Zo’n zestig procent van de kinderen die overlijden in Oloonkolin sterft tijdens de bevalling of door een complicatie daarbij. Bevallingen beginnen vaak thuis zonder begeleiding van een medisch specialist. Als er dan tijdens de bevalling complicaties optreden is het vaak te laat voor zowel moeder als kind. Dit betreft voornamelijk jonge meisjes. Deze meisjes behoeven ook vaak begeleiding en zorg vanwege traumatische ervaringen ten gevolge van genitale verminking, uithuwelijking op jonge leeftijd en zwangerschap op jeugdige leeftijd.

Kinderblindheid en cataract (staar) komen veel voor bij de mensen in Oloonkolin ten gevolge van een onhygiënische leefwijze (ooginfecties), eenzijdige voeding (tekort aan vitamine A) en gebrek aan goede gezondheidszorg en oogzorg (screening en behandeling).

Doelstelling

 • Het verbeteren van de medische voorzieningen;
 • Het Toename van algehele gezondheid;
 • Het terugdringen van het sterfcijfer ten gevolge van slechte hygiëne, alsmede de kinder- en moedersterfte;
 • Het terugdringen van ongewenste zwangerschappen;
 • Het terugdringen van besmetting met HIV door het geven van voorlichting en het bevorderen van tests;
 • Tuberculose vrije Oloonkolin
 • Het terugdringen van zichtproblemen zoals staar en ernstige ooginfecties (Chlamydia trachomatis);
 • Het terugdringen van bevolkingsgroei.
 • Kinderen en mensen met een visuele beperking uit hun isolement halen.
 • Het verminderen van school- en werkverzuim door ziekte
 • Besparing van tijd, energie en middelen voor de verzorging van zieke familieleden
 • Bieden van werkgelegenheid; Het bevorderen van de economische groei in Oloonkolin

Interventies

 • De bouw van een 1e lijn gezondheidscentrum waar mensen op spreekuur kunnen komen, kleine onderzoeken kunnen laten verrichten en eerste hulp kunnen krijgen;
 • Het verlenen van basale medische zorg;
 • Het verlenen van pre- en postnatale zorg in het gezondheidscentrum. Er worden voorts verloskundigen getraind om bevallingen thuis te begeleiden;
 • Het geven van voorlichting over de voorkoming van HIV;
 • het toegankelijk maken van condooms;
 • het bieden van tests;
 • Voorlichting en begeleiding in gezinsplanning;
 • Voorlichting en begeleiding van mensen die met HIV zijn besmet;
 • Het verbeteren van de medische capaciteit: Naast een verpleegkundige en verloskundige zal er ook een Clinical Officer zijn en in de toekomst moet er ook een huisarts bereikbaar zijn in de kliniek. Daarnaast is er ook een verbreding van het medisch assortiment nodig;
 • Vaccinaties;
 • Het bieden van begeleiding van en ondersteuning aan meisjes met traumatische ervaringen door genitale verminking (besnijdenis);
 • Oogonderzoek, de verstrekking van brillen, en het uitvoeren van oogoperaties, alsmede voorlichting over hygiëne en gezonde voeding ter voorkoming van deze problemen in de toekomst;
 • Voorlichting aan en training van medisch personeel op het gebied van hygiëne, de preventie en het signaleren van ziekten. Posters maken en ophangen. Het medisch personeel draagt deze kennis dan over aan de inwoners van Oloonkolin.