Oloonkolin
Eerste hulp kamer

Oloonkolin
Equipment arriveert

MEDISCHE ZORG
PROBLEEM ANALYSE

De noodzaak van een gezondheids centrum

Op 2 januari 2018 begon ons team in Oloonkolin met de bouw van het gezondheidscentrum. Het project werd ter plaatse zeer goed ontvangen; zowel het team van lokale experts als de gemeenschap waren hierbij betrokken en uitten hun steun. De meeste bouwmaterialen zoals zand, helm, beton en water waren lokaal verkrijgbaar.

Het centrum is opgebouwd uit zeecontainers. Dit materiaal was niet alleen voordelig vanwege de duurzaamheid en stevigheid, maar was tevens betaalbaar en gemakkelijk om mee te werken. Het gebouw werkt op zonne-energie. Er is een algemene post met ruimte voor de Clinical Officer en voor een verloskundige. Er is ook een aparte ruimte voor een laborant (voor bijv. bloedafname) en een traumaruimte. Ernstig zieke patiënten kunnen tijdelijk worden opgenomen in de verpleegkamer in afwachting van hun transfer naar het Kilgoris District Hospital. Tussen de containers bevindt zich de receptie. Hier liggen alle medische dossiers opgeslagen. Er bevindt zich daar ook een apotheekkamer, deze ruimte is gemaakt van bakstenen en cement. Centraal tussen de containers is een wachtruimte gecreëerd.

Mara Stitch Hospitaal streeft naar het verlenen van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg voor elke inwoner uit Oloonkolin en omstreken. De focus ligt op het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de zorg om klinische resultaten, patiëntveiligheid en patiënttevredenheid te garanderen. Stichting Oloonkolin heeft haar krachten gebundeld met het ministerie van Gezondheid en Sanitatie in Narok County om de duurzaamheid en haalbaarheid van deze doelstellingen te waarborgen.

Doelstellingen Mara Stitch Hospitaal
 • Het verlenen van eerste hulp.
 • Het verlenen van (basale) medische zorg.
 • Het verlenen van pre- en postnatale zorg in het gezondheidscentrum.
 • Het geven van voorlichting over het voorkomen van HIV; het toegankelijk maken van condooms; het aanbieden van tests.
 • Voorlichting geven over en begeleiden bij gezinsplannin.
 • Voorlichting geven over en begeleiden van mensen die met HIV zijn besmet.
 • Het verbeteren van de medische capaciteit.
 • Vaccineren.
 • Het begeleiden en ondersteunen van meisjes met traumatische ervaringen door genitale verminking (besnijdenis).
 • Oogonderzoek doen, oogoperaties uitvoeren en het verstrekken van brillen, alsmede voorlichting geven over hygiëne en gezonde voeding ter voorkoming van deze problemen in de toekomst.
 • Het voorlichten en trainen van medisch personeel op het gebied van hygiene en het signaleren en voorkomen van ziektes. Er zullen o.a. posters worden opgehangen. Het medisch personeel draagt deze kennis vervolgens weer over aan de inwoners van Oloonkolin.
Resultaten
 • Toename van de algehele gezondheid.
 • Het terugdringen van het aantal sterfgevallen ten gevolge van slechte hygiëne, alsmede de kinder- en moedersterfte.
 • Het terugdringen van ongewenste zwangerschappen.
 • Het beperken van besmetting met HIV..
 • Oloonkolin als volledig tuberculose-vrij dorp.
 • Het verminderen van zichtproblemen zoals staar en van ernstige ooginfecties (Chlamydia trachomatis).
 • De bevolkingsgroei beperken.
 • Kinderen en mensen met een visuele beperking uit hun isolement halen;
 • Het verminderen van school- en werkverzuim door ziekte.
 • Besparing van tijd, energie en middelen voor de verzorging van zieke familieleden.
 • Bieden van werkgelegenheid.
 • Het bevorderen van de economische groei in Oloonkolin.
Oloonkolin
Maart 2016 150 staaroperaties
Videoverslag van de actie 2016

olonkoolin
Oog onderzoek in actie

Olonkoolin
Staar operatie

Resultaten tot nu toe:

Oogonderzoek

Uitvoering

Op 4 maart 2016 is er een medisch team, waaronder twee oogartsen van Stichting SLAH (dr. Ton Smit en dr. Alex Rulo, beide werkzaam bij Oogziekenhuis Zonnestraal), naar Oloonkolin gereisd. Samen met lokale specialisten van het Keniaanse Ministry of Health Trans Mara West Hospital hebben ze oogheelkundige zorg verleend.

Het resultaat van dit project: 400 patiënten gescreend, 140 opgenomen en behandeld, 78 cataractoperaties uitgevoerd. Post-operatief resultaat: 99% zichtverbetering en een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het lokale het team. Een resultaat waar we enorm trots op zijn.

Het was ontroerend om te zien hoe dankbaar de mensen waren. Sommigen kwamen van heel ver, soms meer dan vier uur rijden van het ziekenhuis. Ze werden in busjes vervoerd en na twee dagen opname en zorg weer naar huis gebracht. Verder is onder leiding van Chantal Westerhoff-De Ruiter aan ruim 1.500 mensen voorlichting over hygiëne gegeven. Er zijn plaatselijke voorlichters opgeleid die de andere inwoners zullen voorlichting.

Staaroperaties

Door het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, en door het geven van voorlichting over goede hygiëne en gezonde voeding zullen veel van de thans voorkomende oogproblemen in de toekomst worden voorkomen. Voor de bestaande problemen, die na het onderzoek in februari 2015 nog niet konden worden verholpen, bezocht een medisch team van de Stichting SLAH in maart 2016 Oloonkolin. In samenwerking met het Lokaal Comité en een team van Trans Mara West Hospital, 60 km afstand van Oloonkolin, werd bij 78 mensen een staaroperatie uitgevoerd. Tevens werd, onder leiding van Chantal Westerhoff-De Ruiter, uitgebreid aandacht besteed aan voorlichting op het gebied van hygiëne ter voorkoming van infecties.

Voor sponsoring klik hier. Heel hartelijk dank voor uw hulp!

2015 Oog onderzoek

In februari 2015 is een team van Stichting Zienderogen naar Oloonkolin gegaan. Samen met het lokale comité, het Keniaanse Ministry of Health en een team van World Vision Kenya is een uitgebreid oog-onderzoek verricht onder de bevolking. Vooraf was berekend dat waarschijnlijk zo'n 800 mensen zouden kunnen worden onderzocht. Uiteindelijk hebben we liefst 1.878 mensen kunnen helpen.

Uit het onderzoek bleek dat bij meer dan 50% van de onderzochte inwoners sprake was van een ooginfectie (trachoma). Dit is het gevolg van hun onhygiënische leefwijze, het gebrek aan schoon water, het ontbreken van sanitaire voorzieningen en gebrekkige kennis over hygiëne en gezonde voeding. Door het ontbreken van medische zorg worden dergelijke infecties meestal niet behandeld, waardoor ze kunnen leiden tot blindheid. Ook staar leidt, indien onbehandeld, tot blindheid.

Veel mensen konden terstond worden geholpen met een leesbril of een zonnebril. Voor anderen was een bril op sterkte nodig. Van hen zijn de gegevens genoteerd en zijn later, vanuit Nederland, brillen op maat naar hen toegestuurd. Hierdoor kunnen honderden mensen weer volop deelnemen aan alle sociale, economische, politieke en culturele aspecten van het leven en kunnen de kinderen weer goed meedoen op school. Ook zullen er veel levens gespaard worden van mensen die anders door slechtziendheid ten prooi vallen aan de wilde dieren in de rivier Mara. Dit heeft natuurlijk niet alleen grote sociale impact, maar heeft ook direct invloed op de economische groei in het gebied Trans Mara.

olonkoolin
Leina opleiding
Verloskundige afdeling

Leina is een inwoner van Oloonkolin. Sinds oktober 2015 wordt Leina, in samenwerking met Stichting Help Verloskundigen in Kenia en Wilde Ganzen, opgeleid tot verloskundige. Tijdens de eerste drie maanden in het gezondheidscentrum zal Leina begeleid worden door haar opleider Saskia Tieken. Leina zal verantwoordelijk worden voor de bewaking en verbetering van de zorgkwaliteit van de afdeling verloskunde van het gezondheidscentrum. Leina gaat voorlichtings- en training programma’s geven aan tien potentiële 'Traditional Birth Attendants' (TBA). Zij zullen haar ondersteunen bij de begeleiding van kraamvrouwen in Oloonkolin. Er worden in de toekomst meer verloskundigen en TBA’s opgeleid, zodat het sterftecijfer van moeders en pasgeborenen in Oloonkolin en omgeving kan worden gereduceerd.