MEDISCHE ZORG
INTRO
CORONA
PRENATALE ZORG
OOGZORG
PROBLEEM ANALYSE

oloonkolin
Optiekwinkel "Namunyak Opticians"

olonkoolin
Oogzorg 21
olonkoolin
Pre- en de postnatale zorg

Afbouw hospitaal
olonkoolin

Resultaten bereikt tot nu toe

Resultaten bereikt tot nu toe In de afgelopen 7 jaar heeft Stichting Oloonkolin Kenya een aantal belangrijke doelstellingen bereikt die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de gezondheid van de bewoners van Oloonkolin. Dit heeft ook indirect de economische standaard van dit dorp verbeterd.

2022 Geweldig nieuws uit Kenia Voor ons Oogzorg Project

Een duurzaam project is geboren in Kenia dat blindheid helpt voorkomen en de economie van Kenia verbetert.

Door het tekort aan lokale opticiens in de regio hadden veel mensen onnodig last van slechtziendheid. 2 jaar geleden zijn we samen met onze lokale partners gestart met het opzetten van opleidingsprogramma's voor het slijpen en monteren van brillen.

Vanuit dit initiatief kregen we geweldig nieuws uit Kenia dat we graag met jullie willen delen!
Een nieuwe optiekwinkel is geboren "Namunyak Opticians"! Dat zorgt voor betaalbare brillen voor de 1,2 miljoen inwoners van Narok County en biedt werkgelegenheid en inkomen aan lokale opticiens, optometristen en technici!

Graag willen we al onze vrijwilligers en donateurs hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van dit succesvolle duurzame oogzorg project in Kenia.

2021 Oogzorg

Dit jaar zijn, ondanks de COVID-19, belangrijke stappen gezet om ons doel te bereiken om tegen het jaar 2023 een duurzaam, zelfvoorzienend oogzorgsysteem op te zetten in Trans Mara, Kenia.
Er zijn nu 3 oogzorgafdelingen in Trans Mara op verschillende locaties waar onderzoeken en behandelingen kunnen worden uitgevoerd. Vanuit deze locaties is een team opgezet om outreach programma's uit te voeren in afgelegen dorpen van Trans Mara. Het ingezette medische oogzorgteam heeft een belangrijke rol gespeeld bij het beheersen van hygiëne en COVID-19 pandemie. In Kenia hebben onze lokale partners Mara Hospital Oloonkolin en MaraStich Care Initiative een samenwerkingsovereenkomst getekend met Wilde Ganzen en de Lion Fight for Sight Netherlands met als doel het aantal blindheid door cataract/staar in de Trans Mara-regio drastisch te verminderen en de sociale en economische situatie van de doelgroep te verbeteren. Lees meer>>https://marahospital.com/eyecare/

Corona

2020/2021: De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft ons allen het afgelopen jaar overrompeld. Ook in Kenia heeft COVID-19 een grote impact gehad op de gemeenschap. In tegenstelling tot Nederland zijn in Kenia alle scholen het hele jaar dicht geweest. De gevolgen zijn dramatisch: De armoede schoot omhoog doordat kinderen weer thuis bij hun gezin moesten eten in plaats van op school. Tijdens de eerste 3 maanden van de lockdown raakten maar liefst 152.000 Keniaanse tienermeisjes zwanger, een stijging van 40% van het maandelijks landelijk gemiddelde. In samenwerking met Stichting Molenaar Sieperda hebben we onze lokale partners ondersteund om de pre- en de postnatale zorg voor tienermoeders van de grond te krijgen.

Mara hosptaal Olonkoolin

2018: de voltooiing van de bouw van een gezondheidscentrum in Oloonkolin - in samenwerking met Stichting Wilde Ganzen, ASN Bank, Casterenshoeve stichting, Hoop Stichting, Mollenaar Stichting en de Minister van Gezondheid van Narok County. De Maasai uit Oloonkolin en omgeving hebben nu betere toegang tot medicatie, vaccinatie en leren steeds meer over gezond leven en hygiëne. Hiermee zullen de sterftecijfers teruggedrongen worden en zal de algehele gezondheid van de bewoners verbeteren .
lees meer>> https://marahospital.com/

Water en Hygiëne
2017: Het opstarten van een project voor schoon drinkwater, sanitatie en hygiëne op de basisscholen van Oloonkolin in samenwerking met ‘Cordaid’ en ‘World Vision Kenya’ . Er is onder andere een waterput neergezet met pompen die werken op zonne-energie. Dit opgepompte water wordt via verbonden pijpleidingen naar scholen en de waterkiosk in het centrum van het dorp vervoerd. Er is met zeecontainers tevens een toilet gebouwd op de basisschool van Oloonkolin. In 2020, is een waterbedrijf opgericht door onze lokale partners van Mara water Supply, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het Waterproject en het opleiden van metselaars in de bouw van de watertanks en handswas-stations. Dit voorkomt ziekten en bespaart kostbare tijd en energie om water te verkrijgen, vaak van de vrouwen en meisjes van het gezin.
Lees meer>> https://marawatersupply.org/

Gemeenschapsruimte

2015: Het opzetten van een centrum voor de gemeenschap. Hier komen mensen bijeen, maar het is tevens een centrum voor gezondheid voorlichting en onderwijs van de bewoners.

 

MaraHospitaal