Olonkoolin


Het eyecare op school programma begint.
Oloonklolin
Verslag Chantal in Oloonkolin

Verschillende manieren om ons te helpen

Duurzame oogzorg in Trans Mara Kenia 2021

Oogonderzoeken bij schoolkinderen en gevolgen van COVID-19

Wij van Stichting Oloonkolin Kenia willen graag uw aandacht vragen voor ons 3 jarige lopende project voor een duurzaam systeem voor oogzorg in Kenia. Wij zijn allereerst verheugd om u mee te mogen delen dat onze doelstellingen van het afgelopen jaar zijn behaald en er reeds drie locaties in de regio voorzien zijn van primaire oogzorg.

Uit onze bevindingen blijkt dat refractieafwijkingen en infecties het meest voorkomen bij kinderen. Hoewel dit makkelijk te behandelen en zelfs te voorkomen is met adequate primaire oogzorg, is er voor deze kinderen nog geen hulp en blijven velen slechtziend. Hier gaat de kwaliteit van hun onderwijs ernstig achteruit, als ze überhaupt al naar school kunnen, en hier willen wij dit jaar dan ook de focus op leggen.

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft ons allen het afgelopen jaar overrompeld. Ook in Kenia heeft COVID-19 een grote impact gehad op de gemeenschap. In tegenstelling tot Nederland zijn in Kenia alle scholen het hele jaar dicht geweest. De gevolgen zijn dramatisch: De armoede schoot omhoog doordat kinderen weer thuis bij hun gezin moesten eten in plaats van op school. Tijdens de eerste 3 maanden van de lockdown raakten maar liefst 152.000 Keniaanse tienermeisjes zwanger, een stijging van 40% van het maandelijks landelijk gemiddelde. Ook verloren veel Masai door de lockdowns hun inkomen, wat ze haalden uit de opbrengsten van de veemarkten.

Inmiddels kunnen in Kenia scholen die voldoen aan de COVID-maatregelen weer open, maar door een gebrek aan schoon drinkwater en door het feit dat veel kinderen de vereiste mondmaskers niet kunnen betalen, blijft het schoolverzuim een groot probleem.

Gezien de huidige omstandigheden willen wij daarom de focus van dit project het komende jaar verleggen naar het verbeteren van de situatie en kwaliteit op de scholen en hiermee de onderliggende problemen veroorzaakt door de COVID-pandemie aanpakken en er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen weer op school de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

Om dit te bereiken, dienen we er eerst voor te zorgen dat de scholen weer open kunnen en dat het schoolverzuim wordt aangepakt. We hebben 12 pilotscholen geselecteerd

voor ons project. We zullen op de 6 scholen waar nog geen schoon drinkwater is dit gaan faciliteren door het plaatsen van onze watertanks uit het andere project voor schoon drinkwater. Door tevens seksuele voorlichting te geven en zelfgemaakte mondmaskers, zeep, ontsmettingsmiddelen en herbruikbaar maandverband te distribueren zorgen we er voor dat de school voor elk kind een veilige omgeving is.

Vervolgens willen we ons focussen op het verbeteren van de kwaliteit op de scholen. Hiervoor gaan we op de 12 pilotscholen pre-screenings aanbieden die vroegtijdige refractieafwijkingen en ooginfecties bij kinderen opsporen, zodat er tijdig kan worden doorverwezen naar adequate oogheelkundige zorg of het aanmeten van een bril. We gaan hiervoor 2 leraren per school opleiden. U kunt hierover meer lezen in het bijgevoegd projectplan.

Zoals al onze projecten heeft dit project een duurzaam karakter. Wij vinden het essentieel dat de gemeenschap zelf verder kan met de handvaten die wij hen bieden. Omdat het aanschaffen van brillen voor velen van deze mensen te duur is, en er geen plaatselijke opticiens zijn in de regio, gaan we de brillen zelf produceren. We gaan een lokaal team opleiden voor het slijpen en monteren van de glazen. Hierdoor bieden wij met dit project niet alleen werkgelegenheid voor de lokale bevolking, maar zorgen we er ook voor dat de prijs gelijk komt te liggen met de productiekosten en maken we hiermee onze brillen aantrekkelijk. Ook zullen we samenwerken met een aantal verzekeraars en creëren we een kleine subsidie voor diegenen die het geld niet hebben, zodat alleen de mensen die het kunnen betalen dat ook hoeven.

Door de rest van de brillen te gaan verkopen in andere steden in de regio, is het uiteindelijk mogelijk om een zelfvoorzienend systeem te creëren, waar de werknemers van betaald kunnen worden.

Tot die tijd hebben wij echter uw hulp nodig om het project op gang te helpen, en het welzijn van de Keniaanse kinderen gaat ons, zeker in deze tijden, nauw aan het hart.

Daarom willen wij u vragen om uw steun, en hopen we samen met u de kinderen van Trans Mara weer een frisse blik op de toekomst te bezorgen!

 

Meer steun acties

Fondsenwerving
Organiseer een fondsenwervingscampagne! Binnen uw sociale kring; op uw werk; bij uw sportvereniging; in uw stad of dorp. Organiseer een bingo-avond, een food fair, een sport- of ander evenement om geld in te zamelen voor ons project. Wij helpen u hierbij natuurlijk graag. Neemt u contact met ons op.

Sponsor acties
Op enkele scholen hebben ze een sponsorloop georganiseerd, die naast geld ook veel goodwill gecreëerd heeft. Zie hier enkele verslagen. Ter ondersteuning van uw actie kunnen wij een leuke presentatie verzorgen. Wilt u ook zoiets organiseren of heeft u een ander idee, neemt u contact met ons op.

Helpen met kennis in Oloonkolin
Mensen met ervaring en kennis op gebied van landbouw, onderwijs, handel, waterzuivering e.d Kunnen ook een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit gebied. Neem eerst even contact op.

Ons steunen
Om de mensen in Oloonkolin te kunnen helpen, moet worden geïnvesteerd in allerlei voorzieningen. Dat kost veel geld. Mogen wij hiervoor op uw steun rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank!

Maak uw grotere bijdrage direct over op onze bankrekening:
ABN Amro Bank
Rekeningnr. 56.81.51.216
IBAN NL04ABNA0568151216

Voor kleinere bijdragen gebruik de gele doneerknop.