Oloonkolin

Olonkoolin
Presentatie

oloonkolin

Oloonklolin
Verslag Chantal in Oloonkolin

Verschillende manieren om ons te helpen

Doneren

De gemeenschappen in de regio Trans Mara, hebben zeer beperkte toegang tot schoon (drinkbaar) water en tot de meest elementaire sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en riolering. Dit leidt tot een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, van tandbederf tot ernstige ziekten zoals cholera, difterie en tyfeuze koorts. Deze ziekten leiden tot onnodige dood van veel mensen omdat ze geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Kinderen gaan ook niet naar school vanwege ziekte, als ze überhaupt naar school gaan. Het dagelijkse karwei om water uit de rivier te halen, is meestal de taak van de vrouwen en de meisjes. Het is een lastige, tijdrovende en gevaarlijke taak, omdat het water moet worden verkregen uit de rivier, de natuurlijke habitat van wilde dieren. Vooral krokodillen en nijlpaarden maken jaarlijks veel slachtoffers onder mensen die water uit de rivier halen. Daarom wordt toegang tot 'veilig' water beschouwd als de belangrijkste factor om de levensomstandigheden van het gemeenschap in deze regio te verbeteren.

Wij willen ons inzetten om toegang tot een duurzame veilige drinkwateroplossing aan te bieden voor de gemeenschappen van Trans-Mara-regio in Kenia door de introductie van regen watertanks voor de armen en de mensen landinwaart. Het project heeft een sterke focus op 'leren door te doen'. De deelnemers leren zelf hoe ze de watertanks bouwen door gebruik te maken van lokaal beschikbare materialen. De projectactiviteiten zullen een aantal van de meest relevante behoeften aanpakken, namelijk toegang tot veilig drinkwater en het creëren van inkomsten door het aanbieden van banen en opleiding.

Maar liefst 8 lokale trainers zijn reeds succesvol opgeleid door ons. Er is echter meer ondersteuning nodig om ons project verder van de grond te tillen. Het streven is om ten minste 20 metselaars op te leiden, een bedrijfspand te bouwen en een microkrediet te verstrekken voor het starten van de onderneming. Om dit te bereiken zou uw steun bijzonder welkom zijn!

U steun hierbij is van harte welkom

Fondsenwerving
Organiseer een fondsenwervingscampagne! Binnen uw sociale kring; op uw werk; bij uw sportvereniging; in uw stad of dorp. Organiseer een bingo-avond, een food fair, een sport- of ander evenement om geld in te zamelen voor ons project. Wij helpen u hierbij natuurlijk graag. Neemt u contact met ons op.

Sponsor acties
Op enkele scholen hebben ze een sponsorloop georganiseerd, die naast geld ook veel goodwill gecreëerd heeft. Zie hier enkele verslagen. Ter ondersteuning van uw actie kunnen wij een leuke presentatie verzorgen. Wilt u ook zoiets organiseren of heeft u een ander idee, neemt u contact met ons op.

Helpen met kennis in Oloonkolin
Mensen met ervaring en kennis op gebied van landbouw, onderwijs, handel, waterzuivering e.d Kunnen ook een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit gebied. Neem eerst even contact op.

Ons steunen
Om de mensen in Oloonkolin te kunnen helpen, moet worden geïnvesteerd in allerlei voorzieningen. Dat kost veel geld. Mogen wij hiervoor op uw steun rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank!

Maak uw bijdrage over op onze bankrekening:
ABN Amro Bank
Rekeningnr. 56.81.51.216
IBAN NL04ABNA0568151216