Tweede deel WASH project is klaar.

oloonkolin
De toilet is kapot

Olonkoolin
Het Borehole wordt aangelegd

Oloonkolin
Nieuwe toiletgebouw

Olonkoolin
Leerlingen hebben schoon water

De jongens toiletten
oloonkolin
Grote belangstelling voor de Eco_toilet

Oliinkolin
Training en onderhoud
WATER & SANITAIR
PROBLEEM ANALYSE>>

Wash

WASH staat voor: Water, Sanitation, Hygiene. Dit programma is geïnitieerd door de Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) van de VN en behelst het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen en het bevorderen van hygiëne in ontwikkelingslanden.Het programma is primair gericht op het bieden van een gezonde leefomgeving voor kinderen.

In Oloonkolin zij er 3 kernen. 2 buiten kernen en 1 centrale kern. hiermee zal iedereen in Oloonkolin van schoon drinkwater zijn voorzien. Dankzij de steun van en samenwerking met diverse organisaties en zoals bijvoorbeeld: Cordaid , World Vision Kiridoni Kenya, Wijk-comité Van der Capellenlaan Zutphen,Basis school de Waai in Cuijk, Brede school Middenmeer e.c.t. is het Schoon Drinkwater Project goed op dreef.

Ontwikkelingen rondom de centrale kern van Oloonkolin

Het toilet van de plaatselijke school was ingestort. Dat, in combinatie met een algeheel gebrek aan drinkwater in en om het dorp, vormde een bedreiging voor de volksgezondheid. Het aantal gevallen van buiktyfus en diarree kon gevaarlijk snel toenemen. Ook dreigde de school van overheidswege te worden gesloten.

Het doel van het project was om acht toiletten, vier wastafels en waterreservoirs naast de school te installeren. En om her en der waterreservoirs neer te zetten zodat elke inwoner de beschikking krijgt over circa 20 liter per persoon per dag.

Dat levert enorme voordelen op. De inwoners, vooral vrouwen en kinderen, hoeven geen enorm lange en zeer gevaarlijk tochten te ondernemen om te speuren naar drinkwater. Dat scheelt ziektes en sterfgevallen. Familieleden hoeven minder geld te spenderen aan medicijnen en zijn minder tijd kwijt aan het verzorgen van slachtoffers. Vrouwen houden daardoor meer tijd over om aan hun economische positie te werken, kinderen plegen geen onnodig schoolverzuim meer.

De eerste schatting was dat de waterput 3.000 inwoners en ongeveer 1.000 inwoners van naburige dorpen zou voorzien van schoon drinkwater. Die prognose is overtroffen: de put levert voldoende drinkwater aan in totaal 10.000 mensen uit Oloonkolin en naburige dorpen, zoals Mailolong en Kimelok. Van de inwoners met toegang tot drinkwater bestaat 75% uit vrouwen en kinderen. Het boorgat heeft de capaciteit om dagelijks ongeveer 200.000 liter water te leveren, ervan uitgaande dat een persoon gemiddeld 20 liter per dag nodig heeft.

De resultaten van WASH

In juni 2017 is het project succesvol afgerond. De vereiste goederen zijn vervoerd via zeecontainers, gekocht bij Sino Trailers, die over per weg van Mombasa naar Oloonkolin zijn vervoerd. De toiletten maken gebruik van septic tanks, die voorkomen dat de bodem en het grondwater verontreinigd raken. Door de aanleg van dakgoten en regenpijpen kan water worden opgevangen.

Personeel is getraind om reparaties uit te voeren en er wordt voorlichting gegeven over hygiëne. Daarnaast is via een hydrogeologische studie gezocht naar geschikte plekken om naar grondwater te boren. De bronpomp wordt deels aangedreven via stroom uit zonnepanelen. Het opgepompte water gaat via de wateropslagtank naar de school en vervolgens naar de Centrale Water Kiosk.

Deze doelstellingen zijn bereikt

1. Er is schoon drinkwater voor 3.000 inwoners van Oloonkolin en ongeveer 7.000 inwoners van naburige dorpen.
2. 400 kinderen kunnen naar school blijven gaan omdat ze niet hoeven te speuren naar drinkwater.
3. Toename van de algehele volksgezondheid.
4. Ziektes als gevolg van een gebrek aan schoon drinkwater en een onhygiënische leefwijze zijn met 100% teruggedrongen.

5. Het schoolverzuim door ziektes die samenhangen met een gebrek aan hygiëne is teruggedrongen met 100%.

6. Het schoolverzuim (van vooral meisjes) door tijdgebrek wegens speuren naar water is met 100% teruggedrongen.
7. Vrouwen zijn zelfstandiger doordat ze niet hoeven te speuren naar drinkwater en meer tijd hebben voor hun economische ontwikkeling.

Duurzaamheid

Er is een lokale commissie opgericht en de mensen daarin zijn getraind om toezicht te houden op de financiën. Geld wordt verkregen via de verkoop van water en het is de verantwoordelijkheid van de commissie om deze fondsen te beheren en toe te wijzen aan reparaties en onderhoud. Ook heeft de commissie twee personen uit de gemeenschap aangewezen die zijn opgeleid, waarna ze voldoende kennis van zaken hadden om aanwezig te zijn tijdens de projectuitvoering. Deze twee mensen zijn verantwoordelijk voor alle reparaties.

Een deel van de inkomsten uit de verkoop van de tomatenoogst wordt gebruikt om water en toiletten op de basisschool Oloonkolin te onderhouden. Er wordt gebruikt gemaakt van zonne-energie om water op te pompen uit de waterput en te transporteren naar de wateropslagtank. Deze zonnepanelen zijn duurzaam in gebruik (zon is gratis) en milieuvriendelijk.

Verslag van het Wash project in het Nederlands
Verslag van het Wash project in Engels door de projectleider in Kenia

Ontwikkelingen buitenkern Oloonkolin

Naast de centrale dorpskern, zijn er twee buitenkernen waar ook nog een watervoorziening moet komen. Bij een hiervan, de kern Ntulele - Oloonkolin, is inmiddels een 'borehole' aangelegd, ook is de wateropslagtank er gebouwd en is er een waterleiding gelegd naar de school waar een waterkiosk is gebouwd. Zodat de mensen daar nu schoon drinkwater hebben. De meisjes hoeven geen lange afstanden meer te lopen om water te halen in de vieze rivier vol wilde dieren. Ze kunnen nu naar school gaan om schoon water te halen en de lessen te volgen. De ouders houden nu ook tijd over voor anderen werkzaamheden om inkomen te verdienen.

Ecosan-toilet

Inmiddels is onder begeleiding van het Ecosan Network Kenya het eerste Ecosan-toilet in Oloonkolin gebouwd. Het toilet bevindt zich nabij het Community Centre en is bedoeld voor zowel algemeen gebruik als voor demonstraties. Het gebruik van deze duurzame toiletten is namelijk enigszins anders dan dat van conventionele toiletten.

De Ecologische Sanitaire Voorziening (EcoSan) is gebaseerd op drie fundamentele principes:

  • Het voorkomen van vervuiling van de omgeving in plaats van de vervuiling te beheersen.
  • Het voorkomen van verontreiniging van het grondwater.
  • Het prepareren van urine en ontlasting zodat het veilig kan worden herbruikt als mest voor land- en tuinbouwdoeleinden.
  • De volgende stap is om zowel bij de twee scholen als bij de centrale markt in Oloonkolin twee Ecosan-toilet te bouwen. Daarna krijgen twintig boeren een Ecosan-toilet. Deze boeren zullen de mogelijkheden van de toiletten demonstreren, met name hoe ze bijdragen aan de productie van veilige meststof voor het land. Daarna zijn de andere inwoners van het dorp geleidelijk aan de beurt.

De volgende stap is om zowel bij de twee scholen als bij de centrale markt in Oloonkolin twee Ecosan-toilet te bouwen. Daarna krijgen twintig boeren een Ecosan-toilet. Deze boeren zullen de mogelijkheden van de toiletten demonstreren, met name hoe ze bijdragen aan de productie van veilige meststof voor het land. Daarna zijn de andere inwoners van het dorp geleidelijk aan de beurt.

Wij danken alle vrijwilligers en medewerkers, donateurs en anderen die hebben geholpen bij het uitvoeren van dit projecten voor hun inzet en gulheid.

olonkoolin