olonkoolin

oloonkolin

oloonkolin

PROBLEEM ANALYSE
De huidige opvoeding is zeer selectief. Jongens krijgen voorrang en worden naar school gestuurd, terwijl meisjes vaak worden ingezet voor het halen van water. Dat kost zoveel tijd dat ze daardoor niet naar school kunnen. Door de slechte hygiënische situatie en het gebrek aan schoon drinkwater zijn kinderen vaak ziek en missen ze daardoor school.

Gebrek aan kennis speelt ook de volwassenen parten. Het ligt ten grondslag aan de gebrekkige hygiënische, medische en economische situatie.

Gebrek aan kennis is een van de oorzaken van armoede in Oloonkolin. Het gebrek aan kennis over hygiëne brengt veel gezondheidsproblemen met zich mee. In Oloonkolin werden in 2013 113 kinderen geboren. Meer dan 1 op de 11 kinderen zijn overleden, waarvan 33% ten gevolge van diarree (tyfus, cholera, difterie). De werkelijke cijfers liggen vermoedelijk hoger, want vaak wordt over de geboorte of het overlijden van kinderen niets geregistreerd.

Zo'n zestig procent van de kinderen in Oloonkolin sterft tijdens de geboorte of door complicaties die dan optreden. Ook overlijden onnodig veel mensen aan ziektes zoals difterie, cholera, buiktyfus, tuberculose en malaria. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is zestig kilometer verderop. Er zijn geen auto's, de wegen zijn slecht en na regenval zijn ze zelfs geheel onbegaanbaar.

Door gebrek aan kennis komt blindheid bij kinderen veel voor in Oloonkolin.

Het gebrek aan kennis zorgt er tevens voor dat rituelen voortgezet worden zoals besnijdenis en uithuwelijking van jonge meisjes. Ook belemmert gebrek aan kennis de economische groei in Oloonkolin.

Kortom, zonder voorlichting zal de armoede in Oloonkolin nooit verdwijnen. De inwoners moeten zich bewust worden van de gevolgen van hun gedrag.

 

Doelstelling

Voorlichting en educatie zullen de motor zijn van de bestrijding van de armoede en het verbeteren van de leefomstandigheden in het algemeen in Oloonkolin. Voor het geven van voorlichting en scholing is een geschikte ruimte nodig.

Community Centre

Voorheen werden bijeenkomsten georganiseerd "onder de boom". De mensen van Oloonkolin hadden behoefte aan een overdekte plaats om bij elkaar te kunnen komen voor onder meer:

• Voorlichting over hygiëne, voorlichting over het signaleren en voorkomen van gezondheidsproblemen
   (onder meer soa's zoals HIV), voorlichting over gezond eten, voorlichting over economische groei
• Voorlichting aan kinderen over het belang van goede hygiëne en gezonde voeding
• Ondersteuning van jonge meisjes met traumatische ervaringen ten gevolge van besnijdenis en
   uithuwelijking
• Ondersteuning van zwangere vrouwen
• Ondersteuning van moeder en kind (consultatiebureau)
• Scholing op het gebied van economische ontwikkeling (landbouw, verkoop sieraden)
• Ondersteuning van mensen met een bedrijfsplan
• Kerkdiensten

Interventies

 • Bouw van een Community center
 • Bouw van een gezondheidscentra
 • Opleiden van Medische specialisten
 • Voorlichting op het gebied van hygiëne om ziekte en het sterftecijfer ten gevolge van slechte hygiëne terug te dringen
 • Het samenstellen van een lespakket voor kinderen op de basisschool, waarmee zij leren over het belang van goede hygiëne en gezonde voeding
 • Voorlichting en begeleiding van moeder en kind om het sterftecijfer tijdens de bevalling omlaag te brengen en geboortebeperking.
 • Voorlichting op het gebied van economische ontwikkeling, zoals voorlichting en begeleiding bij het opstellen van een bedrijfsplan en over het bedrijven van land- en tuinbouw;
 • Voorlichting op het gebied van medische kwesties
 • Voorlichting aan ouders over het belang van educatie van alle kinderen
 • Het opstellen van begeleidingsprogramma's gericht op leeftijdscategorieën (0-5 jaar, 5-12 jaar, 12-18, 18-22 jaar, 22 plus)
 • Regels formuleren en handhaven die onderwijs verplichten, in overleg met de regering en het lokale bestuur