De WC's zijn klaar.

visie Oloonkolin
Chantal geeft een training over hygiëne

Olooonkolin
Onze toekomstige verloskundige Leina

Oloonkolin
Gezondheid les op school

ONDERWIJS, TRAINING,
VOORLICHTING
PROBLEEM ANALYSE>>

Kennis is de basis voor alle andere deelprojecten van Stichting Oloonkolin Kenya. Kennis begint bij de kinderen. Een belangrijke doelstelling is dan ook dat alle kinderen naar school gaan. Het is voor het slagen van het project in Oloonkolin echter van even groot belang dat de volwassenen worden voorgelicht en getraind.

Voorlichting hygiëne

In maart 2016 reisde een team voorlichters onder leiding van Chantal Westerhoff-De Ruiter naar Kenia om inwoners van Oloonkolin te trainen. Hierdoor zal eind 2017 circa 5.000 inwoners van Oloonkolin kennis over hygiëne, watergebruik en sanitaire omstandigheden hebben ontvangen. De toepassing van de kennis wordt gemonitord en geëvalueerd door de lokale zusterorganisatie.

Bouw van een Community Centre

Voorheen werden bijeenkomsten georganiseerd "onder de boom". De mensen van Oloonkolin hadden behoefte aan een overdekte plaats om bij elkaar te kunnen komen voor onder meer:

  • Voorlichting aan kinderen over het belang van goede hygiëne en gezonde voeding
  • Ondersteuning van jonge meisjes met traumatische ervaringen ten gevolge van besnijdenis en uithuwelijking
  • Scholing op het gebied van economische ontwikkeling (landbouw, verkoop sieraden)
  • Ondersteuning van mensen met een bedrijfsplan
  • Kerkdiensten
Augustus 2015 is met de steun van de kerk De Ark in Middenmeer en van Impulsis het Community Centre gebouwd. Het is nu de plaats waar de inwoners van Oloonkolin hun kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en culturele aspecten bespreken. Het is de plek waar Kennis over Hygiëne en belang van gezond leven wordt gegeven. Het is een veilige plaats voor kinderen om te spelen. Tevens kan deze plek dienen als markt, waar vrouwen hun zelfgemaakte sieraden of beelden kunnen verkopen aan toeristen.

Verloskundige

Leina Sein is een voormalige leerlinge van Emarti Secundary School. Volgens de directeur van de school is Leina bijzonder intelligent, is ze erg gedisciplineerd en werkt ze heel hard. Leina heeft alleen nog haar moeder om voor haar te zorgen en het gezin heeft het bepaald arm. Ze heeft haar middelbare school kunnen afmaken dankzij bijdragen van de school zelf, de kerk en enkele particuliere donateurs. Nu zou ze graag willen doorleren voor Verloskundige.

In Oloonkolin is momenteel geen verloskundige. Mede hierdoor is het sterftecijfer onder pasgeborenen bijzonder hoog. Daarom zal Stichting Help Verloskundigen in Kenia Leina's opleiding sponsoren. Ook zal de gemeenschap van Oloonkolin hieraan bijdragen.

oloonkolin