Oloonkolin
Huidige woonsituatie

Olonkoolin
Huidige veestapel

Oloonkolin
Situatie van de toilet begin 2017

Olonkoolin
Toekomstige marktPROBLEEM ANALYSE
<<ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Door gebrek aan kennis en voorzieningen maken de inwoners van Oloonkolin niet of maar heel beperkt gebruik van de mogelijkheden die zij hebben om zich economisch te ontwikkelen. Die ontwikkeling is belangrijk ter verbetering van de leefomstandigheden en dus ter ondersteuning van de andere pijlers van ons project.

Doelstelling

We beogen de inwoners in staat te stellen om voldoende inkomen te verdienen, waarmee ze de basisbehoeften van hun gezin (voedsel, onderwijs voor hun kinderen, huisvesting, schoon drinkwater en gezondheidszorg) zelfstandig kunnen bekostigen.

Interventies

De oprichting van een trainingscentrum waar enkele deelnemende gezinnen van Oloonkolin aan de hand van een modeltuinen leren hoe ze de grond moeten voorbereiden, moeten zaaien, het gewas moeten onderhouden en hoe ze moeten oogsten.

• Ook wordt aan de gezinnen geleerd hoe ze hun producten kunnen vermarkten. Door in de modeltuinen te werken, leren de gezinnen moderne landbouwmethoden toe te passen en wordt de waarde van een verhoogde productie inzichtelijk gemaakt. De gezinnen delen de opgedane kennis met hun buren, zodat de hele gemeenschap er profijt van heeft.
• Het geven van onderwijs over moderne technieken op het gebied van veeteelt, zodat de productiviteit wordt verhoogd.
• De aanschaf van een tractor voor de bewerken van de grond voor de landbouw en voor het vervoeren van de oogst om die te verkopen. Verder kan de tractor verhuurd worden voor het bewerken van het land aan buurtbewoners van Oloonkolin. Het geld dat dit oplevert, kan worden gebruikt voor onderhoud van de tractor, ter ondersteuning van de kosten van de landbouwproductie en voor het onderhoud van de watertank.
• Het verstrekken van microkredieten aan gezinnen met een goed bedrijfsplan, waardoor het voor hen mogelijk wordt om een bedrijf te beginnen en daarmee (meer) inkomen te verwerven.
• Het bevorderen van zakelijke contacten tussen de eigenaars van de lodges in het Maasai Mara Park met boeren en winkeliers in Oloonkolin.
• Het aanleggen van biogas-installaties en het geven van training over het omgaan daarmee. Het gas zal worden ingezet voor zowel huishoudelijk - als bedrijfsmatig gebruik.
• Het leren gebruiken van de compost uit de Ecosan-toiletten voor land- en tuinbouw.
• Het planten van bamboe om erosie van de vruchtbare grond tegen te gaan en voor het telen van vezelrijke bouwmaterialen voor onder meer het bouwen van huizen.

olonkoolin