FotoNieuws Oloonkolin Laatste nieuws
Namens het bestuur van Stichting Oloonkolin Kenya wil ik u tevens zeer hartelijk danken voor de steun die u tot nu toe aan onze activiteiten in Oloonkolin hebt gegeven. Mede hierdoor zijn de leefomstandigheden van de Maasai in Oloonkolin en omgeving aanzienlijk verbeterd. De recente ontwikkelingen omtrent het Coronavirus laten zien hoe belangrijk goede gezondheidszorg en goede hygiëne zijn voor een samenleving. Mede dankzij u hebben wij hierin grote stappen kunnen maken in Oloonkolin! Dankzij het opzetten van het gezondheidscentrum in het dorp, de aanwezigheid van schoon drinkwater en betere voorlichting omtrent (persoonlijke) hygiëne zijn we beter in staat om adequate maatregelen te nemen om de verspreiding van Corona virus zoveel mogelijk te beperken en om Oloonkolin en de rest van de wereld te helpen dit gevaarlijke virus te overwinnen.

CoronaVirus 2020

Het nieuwe Corona Virus duikt nu ook al op in verschillende landen in Afrika, waaronder Kenia.

De Keniaanse overheid neemt maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Samen met onze lokale partner MaraStich Hosptal werken we samen met de overheid om trainingen te organiseren voor het medisch team en bekendheid en informatie te geven aan de gemeenschap.

Meer informatie: https://marahospital.com/
Hier kunt u een PDF file downloaden met medisch advies!!

Kerstmis 2019, Nieuwjaar 2020

Veel resultaten en ontwikkelingen zijn het afgelopen jaar behaald
in het dorp Oloonkolin. Het gezondheidscentrum begint te lopen. De eerste dagen honderden patiënten ontvangen. Metselaars zijn opgeleid om watertanks te bouwen in de omgeving en er zijn al weer afspraken gemaakt met de oogartsen van SLAH om in het nieuwe jaar weer terug te komen. Het is daarom de hoogste tijd voor een update van wat er is bereikt en op korte termijn staat te gebeuren.

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Oloonkolin

Regenwater voor een duurzame groene lokale economie

In september 2018 dankzij onze stichting 8 lokale metselaar-trainers opgeleid voor de bouw van watertanks die regenwater opvangen. Binnen een tijdspanne van slechts 6 dagen kunnen de metselaars een watertank met een capaciteit van 5000 liter construeren, met plaatselijk beschikbare materialen en gereedschappen. Het project streeft ernaar de lokale economie van Trans-Mara regio en omgeving te stimuleren. Een automatisch effect van het faciliteren van veilig drinkwater is het creëren van banen en zekerheid voor de locals. Veilige wateroplossingen worden geboden door de introductie van huishoudelijke watertanks voor de arme mensen en de mensen landinwaarts. Het project heeft een sterke focus op 'al doende leren'. De deelnemers wordt geleerd hoe de huishoudelijke watertanks zelf kunnen worden gebouwd door lokaal beschikbare materialen te gebruiken.
De projectactiviteiten zullen een aantal van de meest relevante behoeften aanpakken, namelijk toegang tot veilig drinkwater en het scheppen van inkomen door banen en opleidingen aan te bieden.

Maar liefst 8 lokale trainers zijn reeds succesvol opgeleid door ons. Er is echter meer ondersteuning nodig om ons project verder van de grond te tillen. Het streven is om ten minste 20 metselaars op te leiden, een bedrijfspand te bouwen en een microkrediet te verstrekken voor het starten van de onderneming. Om dit te bereiken zou uw steun bijzonder welkom zijn!

Graduation Leina Class Nursing College

Met trots kondigen we het afstuderen aan van onze student Leina Class 2015- 2019 aan de PCEA Nakuru West Nursing and Technical College in Kenia.

Leina zal verantwoordelijk zijn voor de vermindering van kinder- en moedersterfte in haar dorp Oloonkolin.

In Oloonkolin is de huidige opvoeding erg selectief. Jongens krijgen voorrang en worden naar school gestuurd, terwijl de meisjes vaak worden gebruikt voor huishoudelijke taken en worden besneden, uitgehuwelijkt en op jonge leeftijd kinderen krijgen.

In samenwerking met Stichting Help Verloskundigen in Kenia, hebben we Leina de kans gegeven om te studeren en het lot van haar leven in eigen hand te nemen.

We danken alle leraren en donoren voor hun genereuze steun en begeleiding aan Leina.
Start bouw regenwater-tanks

Namens de Oloonkolin Foundation willen we Paul Akkerman en zijn 2 lokale metselaars uit Bedanda Guinea-Bissau bedanken voor hun liefde en toewijding voor dit project. Hun werk, naar Oloonkolin komen en acht jonge volwassen metselaars leren hoe een duurzame opvangtank voor regenwater met goedkope lokale bronnen te bouwen, was de opstap naar een beter toekomst voor Oloonkolin, waar banen, inkomsten en veilig water voor iedereen zullen zijn.
olonkoolin Oloonkolin ontlastingvrij

Oloonkolin behaalde dit jaar een van zijn hoofddoelen. Het dorp is open ontlastingsvrij (ODF)! In het afgelopen jaar had 11% van de bewoners toegang tot sanitaire voorzieningen. Dit is toegenomen tot 35%, terwijl er momenteel ook 39% wordt gebouwd.

Vaccinatie en patiëntenregistratie programma in Oloonkolin

Voor de eerste keer betrad een lokaal medisch team het dorp Oloonkolin. Het team zal worden betrokken bij het opzetten en volgen van het vaccinatieprogramma op scholen. Ze zijn ook begonnen met de registratie en voorbereiding van medische dossiers voor alle inwoners van Oloonkolin en omgeving. Dit zal hen voorzien van informatie over de medische problemen in het dorp die onmiddellijke aandacht nodig hebben zodra het gezondheidscentrum functioneert. Ondertussen zijn er 2164 patiënten van dit dorp geregistreerd.

Oloonkolin Overgaan van ODF naar veilig beheerde sanitaire voorzieningen

vandaag hebben we de stakeholdersbijeenkomst FHF / MOH WASH bijgewoond, georganiseerd  door het Ministerie van Volksgezondheid Narok County. In Oloonkolin hebben we een bereik van 11% ODF (open ontlasting vrij) maar ik heb beloofd dat samen met mijn mede-gemeenschapsleden en lokale leiders, onze gemeenschap in 30 dagen ODF (open ontlasting vrij)  wordt verklaard.

Bericht van David Muthengi.

voetbal Oloonkolin Voetbal : van David Muthengi.

Gisteren ging ik naar mijn lokale lagere school "Oloonkolin primary school" toen ze zich voorbereidden op hun internationale schoolcompetitie, ik was erg onder de indruk van hoe bekwaam de leerlingen waren.

In opdracht van de Oloonkolin Foundation hebben we een volledige trainingskit en vijf FIFA-voetballen uit Europa geschonken. Dit zal de leerlingen helpen om hun vaardigheden bij te houden en hen te motiveren bij de voorbereiding op de internationale schoolscompetities.

27 Januari ’18

de brug Een kapotte brug: van David Muthengi.

Ik wil graag gebruik maken  van deze  gelegenheid om mijn gemeenschap Oloonkolin te bedanken.

Vandaag om 5:00 uur gingen we van huis naar huis om  hulp te vragen aan onze jonge mannen en hun broeders om samen met ons de Moyan-brug te repareren. Deze kapotte brug had alle activiteiten binnen het dorp Oloonkolin lam gelegd. Vooral voor zieken en zakenmensen was het, vanwege de ingestorte brug, een opgave om deze weg te gebruiken.
Ook de meeste touringcars en bezoekers uit de naburige 'Camps and Lodges' gebruikten deze weg naar Narok, omdat deze erg kort is. Ons naburige dorp moest hun vee, door de blokkade bij de brug, ver weg verplaatsen om toegang te krijgen tot water.

De gemeenschap kwam  in grote aantallen opdagen en vóór de lunch was de brug volledig gerepareerd. Het was geen gemakkelijke taak, maar vanwege liefde en eenheid van de gemeenschap hebben we ons best gedaan zonder zelfs maar te klagen.
Rangers

Mara Loita Gemeenschap Rangers

Stichting Oloonkolin Kenya gaat samenwerken met Mara Loita Rangers. Deze organisatie tracht de natuurparken in stand te houden en dieren in het wild te beschermen in Kenia. Met inbegrip van een van de grootste populaties van olifanten in Oost Africa.

Stroperij is een van de grootste problemen. De Rangers hebben anti-stroperij teams, in samenwerking met de lokale bevolking, aan beide zijden van de grens van Kenia-Tanzania gecoördineerd. De MLCR filosofie is: instandhouding zal de mensen ondersteunen en mensen ondersteunen de instandhouding.

  • Veilig drinkwater op school
  • Voorlichting over water op school
  • Krokodillen gevaar bij de rivier
  • Veilig water uit een kraan
  • Schoon water in het greenhouse
  • Instructies over de techniek
html slider by cssSlider.com v2.1

WASH project

Het tweede deel van het waterproject is afgesloten. We voorzien nu 3000 inwoners van Oloonkolin van drinkwater en ongeveer 1000 inwoners van naburige dorpen. Maar, zoals we al gehoopt hadden, zijn mensen van veel andere dorpen geïnteresserd geraakt . De gemeeschap heeft nu eindelijk schoon drinkwater nadat ze vele jaren water uit de smerige rivier hebben moeten halen, een gevaarlijke klus met al die wilde dieren zoals krokodillen en nijlpaarden.

De gemeenschap is erg blij dat ze eindelijk over niet besmet water kunnen beschikken. Zij geloven dat ziektes door bacterien en parasieten en gebrek aan hygiëne zullen verminderen. Het schoolbezoek zal stijgen omdat de kinderen, vooral meisjes, hun tijd niet meer verdoen om dagelijks naar de vuile, gevaarlijke rivier te gaan. En vervolgens naar het ziekenhuis vanwege de infecties die ze daar oplopen. Vrouwen kunnen nu meer tijd doorbrengen in het gemeenschapshuis om daar economische activiteiten te ontwikkelen om hun gezin te onderhouden.

Het project heeft er ook voor gezorgd dat enkele leden een training zijn gaan volgen in een opleidings instituut in de buurt. Dit zorgt ervoor dat ze mee kunnen werken aan reparaties en onderhoud, en het verder ontwikkelen van het project. Zo hebben we een 'Greenhouse' opgezet bij de school. Dat moet als voorbeeld gaan dienen voor de mensen van Oloonkolin voor het ontwikkelen van een landbouw cultuur nu ze schoon water hebben. Maar ook geld gaan opleveren voor de finaciering van de school.

klikHet oogzorgproject
Op 4 maart 2016 is er een medisch team naar Oloonkolin gereisd. Lees meer....

Oloonkolin Het oogzorgproject

Op 4 maart 2016 is er een medisch team, waaronder twee oogartsen van Stichting SLAH (dr. Ton Smit en dr. Alex Rulo, beide werkzaam bij Oogziekenhuis Zonnestraal), naar Oloonkolin gereisd om samen met enkele lokale specialisten van het Keniaanse Ministry of Health Trans Mara West Hospital oogheelkundige zorg te verlenen.

Het resultaat van dit project: 400 patiënten gescreend; 140 opgenomen en behandeld; 78 cataractoperaties uitgevoerd; post-operatief resultaat: 99% zichtverbetering; een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering geleverd aan het lokale het team. Een resultaat waar we enorm trots op zijn.

Het was ontroerend om te zien hoe dankbaar de mensen waren. Sommigen van hun kwamen van heel ver, soms meer dan 4 uur rijden van het ziekenhuis. Ze werden in busjes vervoerd en na twee dagen opname en zorg weer naar huis gebracht. Verder is onder leiding van Chantal Westerhoff-de ruiter aan ruim 1500 mensen voorlichting over hygiëne gegeven. Onder andere is een team plaatselijke voorlichters opgeleid, die de andere inwoners zullen voorlichten.

klikHet risico van water halen bij de rivier.

Door ziekte verzuimen veel kinderen regelmatig school.
Lees meer....

krokodil

Water halen

Door ziekte verzuimen veel kinderen regelmatig school. Als ze al naar school gaan; het dagelijks water halen is vooral de taak van de meisjes en vrouwen. Dit kost veel tijd. Mede door deze dagelijkse taak gaan veel meisjes niet naar school en kunnen de vrouwen zich niet (economisch) ontwikkelen. Ten tweede is deze rivier de natuurlijke habitat van wilde dieren zoals krokodillen en nijlpaarden. Met name deze twee diersoorten maken veel slachtoffers onder de waterhalers. Dit is een enorm menselijk, maar ook demografisch drama in een kleine gemeenschap als die van Oloonkolin.

Water in Oloonkolin

Bij een van de buitenkernen in Oloonkolin –Ntulele is inmiddels schoon drink water beschikbaar.
Er is een 'borehole’ aangelegd, een wateropslagtank gebouwd en is er ook een waterleiding gelegd naar de school waar een waterkiosk is gebouwd zodat De meisjes geen lange afstanden meer hoeven te lopen om water te halen in de vieze rivier vol wilde dieren. Ze kunnen nu naar school gaan om schoonwater te halen en de lessen te volgen. De ouders houden nu ook tijd over voor andere werkzaamheden om inkomen te verdienen

klikCommunity Centre

Het Community Centre is mede tot stand gekomen met de hulp van Impulsis. Lees meer....

run Het gebouw bestaat uit:
1. Een grote overdekte open ruimte (100 personen) die zal worden gebruikt voor massabijeenkomsten voor voorlichting, scholing, vergaderingen en kerkdiensten;
2. Een keuken waar voor de mensen in enige bijeenkomst kan worden gekookt en waar tegen betaling
voor toeristen kan worden gekookt (een deel van de opbrengst dient voor onderhoud van het
Community Centre).
3. Marktkraampjes om het Community Centre heen, waar de vrouwen van Oloonkolin hun prachtige,
zelfgemaakte maasai-sieraden kunnen verkopen.
4. Een afgesloten ruimte verdeeld in twee kamers: een kamer voor spreekuur, voorlichting en
begeleiding en een kamer voor behandeling en onderzoek: voor begeleiding en
ondersteuning van zwangere vrouwen en voor de begeleiding van moeder en kind
(consultatiebureau). Door de plaatselijke verloskundige geassisteerd door TBA ,
maatschappelijk werker en een kinderarts Het gaat hier onder meer om jonge meisjes met
traumatische ervaringen ten gevolge van genitale verminking, uithuwelijking op jonge
leeftijd en zwangerschap op jeugdige leeftijd.