visie Oloonkolin Visie

De visie van Stichting Oloonkolin Kenya heeft twee uitgangspunten, te weten dat kennis aan de basis ligt van duurzame ontwikkeling en dat die ontwikkeling moet worden gedragen en bewerkstelligd door de inwoners zelf. Daarom liggen scholing en voorlichting aan de basis van ons project en werken wij nauw samen met de inwoners. Daarbij is respect en liefde voor de mensen van Oloonkolin essentieel.

Doel


Het doel van Stichting Oloonkolin Kenya is de inwoners van Oloonkolin te helpen met het verbeteren van hun leefomstandigheden. De inwoners dragen het project zelf. We richten ons op het wegnemen van de oorzaken van de armoede. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over zaken als hygiëne en het bedrijven van landbouw en handel. Daarnaast bieden we praktische ondersteuning bij de bouw van sanitaire voorzieningen, watervoorzieningen en het starten van bedrijven op het gebied van landbouw en toerisme. Dit alles leidt tot aanzienlijke verbeteringen op het gebied van huisvesting, gezondheid, onderwijs en het voorzien in basisbehoeften.
Oloonkolin

Oloomkolin

landbouw

Het project

Een van de armste nederzettingen in Trans Mara is Oloonkolin , een dorp met zo'n 7.000 inwoners. Ons streven is dat de beoogde veranderingen in Oloonkolin zich als een olievlek verspreiden over de rest van Trans Mara. Oloonkolin bevindt zich aan de overkant van Maasai Mara National Reserve, een van de bekendste natuurparken in Afrika. Het park wordt jaarlijks door circa 300.000 vooral buitenlandse toeristen bezocht. De luxe van deze toeristische trekpleister staat in schril contrast met de armoede in Oloonkolin.

Zo'n 90% van de inwoners van Oloonkolin heeft geen toegang tot elementaire sanitaire voorzieningen, zoals een toilet. Dit leidt tot een scala aan gezondheidsproblemen, van tandbederf tot ernstige ziekten als cholera, difterie en buiktyfus. Gezien het gebrek aan gezondheidszorg leiden deze ziektes in veel gevallen tot de dood.

Veel kinderen zijn regelmatig door ziekte absent op school. Als ze sowieso al naar school gaan, want vrouwen en meisjes worden dikwijls op pad gestuurd om water te halen. Dat kost veel tijd. Mede door deze dagelijkse taak kunnen vrouwen zich niet (economisch) ontwikkelen.

Oorzaken van armoede in Oloonkolin

•Gezondheidsproblemen door gebrek aan schoon drinkwater
• Gezondheidsproblemen door gebrek aan sanitaire voorzieningen
  (90% van de inwoners heeft geen toegang tot  sanitaire voorzieningen zoals een toilet)
• Gezondheidsproblemen door gebrek aan medische voorzieningen
• Gebrek aan onderwijs
• Gebrek aan economische ontwikkeling (landbouw, marketing)
Doel van het project

Het doel van Stichting Oloonkolin Kenya is de inwoners van Oloonkolin te helpen met het verbeteren van hun leefomstandigheden. De inwoners dragen het project zelf. We richten ons op het wegnemen van de oorzaken van de armoede. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over zaken als hygiëne en het bedrijven van landbouw en handel. Daarnaast bieden we praktische ondersteuning bij de bouw van sanitaire voorzieningen, watervoorzieningen en het starten van bedrijven op het gebied van landbouw en toerisme. Dit alles leidt tot aanzienlijke verbeteringen op het gebied van huisvesting, gezondheid, onderwijs en het voorzien in basisbehoeften.

Bij de economische ontwikkeling kan, naast landbouw, ook worden gedacht aan inhaken op de toeristische industrie. Maasai Mara is een van de grootste natuurparken van Afrika en de exploitatie ervan is nu veelal in handen van niet-Keniaanse organisaties.

Aanpak project

De bedoeling is dat het project wordt gedragen door de inwoners van Oloonkolin zelf. Zij kunnen zich inschrijven voor deelname en verplichten zich daarmee tot het verrichten van specifieke inspanningen. Bij een groot aanbod van deelnemers zal een selectie worden gemaakt om te bepalen wie als eerste voor ondersteuning in aanmerking komt, zoals gezinnen met jonge kinderen. Kinderen zijn immers de toekomst van de gemeenschap. Daarom is het terugdringen van het sterftecijfer onder pasgeborenen, zuigelingen en oudere kinderen essentieel voor de toekomst, als ook het geven van goed onderwijs.

Beloning van deelname aan het project

• Gratis toegang tot schoon drinkwater
• Aanleg van toilet en riolering (septic tank) aan huis
• Voorlichting over het maken van een bedrijfsplan en toegang tot microkrediet voor het starten van
   een bedrijf

Dit verwachten we van deelnemers

• Dat ze actief meehelpen aan de bouw van het waterreservoir
• Dat ze deelnemen aan de voorlichting over hygiëne
• Dat ze deelnemen aan de bouw van toiletten en riolering
   (openbare toiletten, toiletten voor dorpsgenoten en toiletten voor gezinnen)
• Dat ze deelnemen aan de voorlichting over het starten van een eigen bedrijf
• Dat alle kinderen onder de 16 jaar in het gezin naar school gaan