Stichting Oloonkolin Kenya

Mossel 24

1775 JB Middenmeer

Nederland

 

M +31 (0) 646096641

E  mail@StichtingOloonkolin.nl

 

www.stichtingoloonkolin.nl

 

K.v.K. Hoorn 60101873

 

ABN Amro Bank NV

Iban NL04 ABNA 0568151216

 

20 december 2015

 

Beste vriend,

 

Sinds we in februari 2014 zijn begonnen met Stichting Oloonkolin Kenya is er ongelofelijk veel gebeurd. De hoogste tijd dus voor een update van wat er is bereikt en op korte termijn staat te gebeuren.

 

Wij wensen u fijne kerstdagen, een goed uiteinde en een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar!

 


Met een hartelijke groet,

Stichting Oloonkolin Kenya

 

 

 


Water in Oloonkolin

 

Zoals u weet, is het doel van Stichting Oloonkolin Kenya het verbeteren van de leefomstandigheden van de bewoners van Oloonkolin. Ons eerste speerpunt is het verbeteren van de gezondheid van de mensen door het aanleggen van voorzieningen met schoon drinkwater, sanitair en een voorziening om voorlichting over hygiŽne te kunnen geven.

 

Vuil drinkwater is een van de belangrijkste oorzaken van ziekte, infecties en sterfte onder de inwoners van Oloonkolin. Om dit probleem aan te pakken, worden er watervoorzieningen aangelegd in de drie dorpskernen.

 

Bij ťťn van de nevenkernen is begin december de bouw van het borehole gereedgekomen, zodat de mensen die daar in de omgeving wonen nu de beschikking hebben over schoon drinkwater!

 

Voor de centrale dorpskern is, in samenwerking met Cordaid, de pijplijn vanaf de dam van World Vision Kenya aangelegd. De pomp is geÔnstalleerd, de waterzuiverings-installatie is gebouwd en er zijn watertanks geplaatst. Zodra de dam voldoende water heeft verzameld, zal men ook in de centrale dorpskern over schoon drinkwater kunnen beschikken

 

Community Centre

 

In september van dit jaar is, mede dankzij de steun van Impulsis, de eerste fase van de bouw van het Community Centre voltooid, zodat nu een gelegenheid is gecreŽerd waar voorlichting gegeven kan worden en waar andere bijeenkomsten kunnen worden gehouden.

 

Bij het Community Centre zijn ook een watertank en het eerste Ecosan-toilet gebouwd. Ecosan-toiletten voorzien in de opvang en compostering van fecaliŽn; die compost kan worden gebruikt voor bemesting van de landbouwgewassen.

 

Staaroperaties

 

In februari van dit jaar waren we met een team oogspecialisten van Stichting Zienderogen in Oloonkolin om oogmetingen te doen. Veel mensen hebben een leesbril, zonnebril of bril op sterkte gekregen. Ook is er een inventarisatie gemaakt van de mensen die een verdere oogheelkundige behandeling nodig hebben. In maart 2016 zal een team oogartsen en assistenten van Stichting SLAH (waaronder dr. Ton Smit en dr. Alex Rulo, beide werkzaam bij Oogziekenhuis Zonnestraal) naar Oloonkolin afreizen om samen met enkele specialisten van Trans Mara West Hospital bij 130 mensen een staaroperatie uit te voeren.

 

Het mes snijdt hierbij aan twee kanten, want deze onderneming geeft de Nederlandse oogartsen de gelegenheid zich te bekwamen in meer traditionele operatietechnieken, zoals de Manual Small Incision Cataract Surgery (MSICS), die in het westen bijna niet meer worden geleerd, maar die wel uitkomst bieden in specifieke situaties waarvoor moderne technieken minder geschikt zijn.

 

De firmaís Bausch & Lomb en Alcon stellen gratis de benodigdheden voor deze operaties ter beschikking. Heel hartelijk dank hiervoor!

 

Voorlichting hygiŽne

 

Ook in maart 2016 zal Chantal Westerhoff - de Ruiter naar Oloonkolin afreizen om een door haar samengesteld voorlichtingspakket over hygiŽne te presenteren. Zij zal een lokaal team voorlichters opleiden, die de kennis over hygiŽne verder onder de lokale bevolking zal verspreiden. Chantal zal hierbij worden ondersteund door Chris van Moorsel en door Yvonne Huizer van Dorcas.

 

Verloskundige

 

Sinds oktober 2015 wordt in samenwerking met Stichting Help Verloskundigen in Keniaen Wilde Ganzen een plaatselijke studente, Leina, opgeleid tot verloskundige. Na haar training zal zij kraamvrouwen in Oloonkolin begeleiden bij hun zwangerschap en bevalling. Hierdoor zal het sterftecijfer van kraamvrouwen en pasgeborenen drastisch worden verlaagd.

 

Evenementen

 

Regelmatig organiseren we of doen we mee aan evenementen, zoals een fietstocht in september van dit jaar, Koningsdag, de Wereld Cultuurdag in Hoogkarspel, en het Amsterdam Roots Open Air festival, om onze projecten onder de aandacht te brengen en geld in te zamelen. Houd onze website en onze Facebook-pagina in de gaten of abonneer u op onze nieuwsbrief via het mailformulier!

 

Goed op weg, en nu verder

 

Dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers en de steun van diverse organisaties hebben we de eerste belangrijke stappen gezet om de leefomstandigheden van de mensen in Oloonkolin te verbeteren. Door een betere gezondheid zullen de mensen in staat zijn om zelf actief mee te werken aan de verdere projecten, zoals de bouw van meer water- en sanitair-faciliteiten, het opzetten van duurzame landbouw en het opzetten van ondernemingen.

 

Er staan meer plannen op stapel voor 2016, zoals de bouw van biogas-installaties en de aanleg van meer sanitaire voorzieningen. Uw steun is hierbij onontbeerlijk. Steun Stichting Oloonkolin Kenya. Word donateur of organiseer een fondswervingscampagne. Heel hartelijk dank!

 

 

 

 

 


Schoon water!

 

 

Niet meer naar de rivier

 

 

 

Bijeenkomst in het Community Centre

 

 

 

Oogonderzoek

Staaronderzoek

 

 

 

 

Handen wassen met schoon water

 

 

Leina

 

 

Het Ecosan-toilet bij het Community Centre

 

 

 

Oloonkolin Foundation Kenya

P.O. Box 186

Kilgoris 40700

 

T +254 (0) 727752687

T +254 (0) 711653645

E OloonkolinFoundationKenya@gmail.com

  

Social Media

 

††††

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wij danken alle vrijwilligers en medewerkers, donateurs en anderen die hebben geholpen en nog helpen bij het uitvoeren van de projecten voor hun inzet en gulheid.

Voor het realiseren van het waterproject danken wij in het bijzonder Cordaid, Panta Holdings BV, World Vision Kenya, County Council Narok, Join The Pipe, Stichting Hervormd Weeshuis, Stichting Rommelmarkt Haren, Stichting 40MM, Stichting De Goede Doelen, en Wijkcomitť Van der Capellenlaan Zutphen.

Voor het realiseren van het project voorlichting en educatie danken wij in het bijzonder Impulsis, Gemeente Hoogkarspel, Stichting SLAH en Stichting Help Verloskundigen in Kenia.