Stichting Oloonkolin Kenya

Mossel 24

1775 JB Middenmeer

Nederland

 

T   +31 (0) 227724211

M +31 (0) 646096641

E  mail@StichtingOloonkolin.nl

 

www.stichtingoloonkolin.nl

 

K.v.K. Hoorn 60101873

 

ABN Amro Bank NV

Iban NL04 ABNA 0568151216

 

 

 

Sinds we in februari van dit jaar zijn begonnen met Stichting Oloonkolin Kenya is er ongelofelijk veel gebeurd. De hoogste tijd dus voor een update van wat er is gebeurd en op korte termijn staat te gebeuren.

 

Wij wensen u veel leesplezier.

 

Met een hartelijke groet,

Stichting Oloonkolin Kenya

 

 


Schoon drinkwater

Vuil drinkwater is een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte onder de inwoners van Oloonkolin. Een van de prioriteiten is het brengen van schoon drinkwater.

 

Samen met World Vision zijn de werkzaamheden voor de aanleg van drinkwatervoorzieningen in het centrum van Oloonkolin in volle gang. De pijnleidingen van de dam naar het dorp zijn zo goed als aangelegd en de waterzuiverings-installatie wordt op dit moment gebouwd.

 

Zodra deze voorzieningen gereed zijn, zullen de drinkwatervoorzieningen voor de twee nevenkernen worden gebouwd, met onder meer enkele boreholes.

 

 

 


Schoon drinkwater voor iedereen dankzij de waterzuiveringsinstallatie

Community Centre

De basis van alle deelprojecten is educatie. Om dit te kunnen geven, is een ruimte nodig. Daarom zijn we op dit moment bezig met de bouw van een community Centre. Dit Community Centre zal ook worden gebruikt voor het oogonderzoek, dat in februari 2015 zal worden uitgevoerd door de Stichting Zienderogen.

 

 

 

 

Aan het Community Centre wordt hard gewerkt

Stichting Zienderogen

In de eerste helft van februari 2015 zal Stichting Zienderogen naar Oloonkolin komen om bij de kinderen, hun ouders en hun grootouders oogmetingen te verrichten. Daarna zullen voor degenen die dat nodig hebben brillen worden gemaakt. Hierdoor zullen slechtziende kinderen volop kunnen meedoen op school en de volwassenen in de maatschappij.

 

Met onder meer de bevindingen van Stichting Zienderogen zal Stichting SLAH op een later moment hulp bieden bij het opzetten van medische opleidingen, oogzorg en medische zorg in het algemeen.

 

 

 


 

Oogmetingen

Universiteit Wageningen | MaMaSe

Een belangrijk project is de economische ontwikkeling van Oloonkolin en de regio. Dit doen we onder meer door het ontwikkelen van duurzame lokale landbouw en het tegengaan van gronderosie.

 

Hiervoor werken we samen met de Universiteit Wageningen, die in het kader van het MaMaSe project op deze gebieden actief is. In maart 2015 zullen de lokale partners van de Universiteit Wageningen een bezoek brengen aan Oloonkolin om dit project samen met ons vorm te geven. Wij hebben inmiddels de eerste geÔnteresseerde boeren geselecteerd, die hieraan graag willen meedoen.

 

Richard de Ruiter en Simon Leonah Musunkui houden zich hiermee voor ons bezig.

 

 

De MaMaSe benadering

(klik voor vergroting)

HygiŽne

Chantal Westerhoff heeft een voorlichtingspakket op het gebied van hygiŽne samengesteld aan de hand van de beproefde methode van Project WET. In de loop van het jaar 2015 zal zij samen met een team een groep mensen in Oloonkolin, bestaande uit onder meer leerkrachten, de verpleegkundige en enkele mensen van de kerk, opleiden om deze informatie over te brengen aan alle inwoners van Oloonkolin.

 

Ook deze voorlichtingsbijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Community Centre dat momenteel wordt gebouwd.

 

 

 

 


 

Handen wassen!

Stichting Help Verloskundigen in Kenia

De planning is dat in de loop van het jaar 2015 Saskia Tieken van Stichting Help Verloskundigen in Kenia naar Oloonkolin zal afreizen om aldaar de begeleiding van moeder en kind en de opleiding voor verloskundigen en TBAís (Traditional Birth Attendants) op te zetten. Dit is belangrijk om het hoge sterftecijfer van moeders en babies te doen afnemen.

 

Dit zal onder meer afhangen van de gereedheid van een bij het Community Centre neer te zetten medisch gebouw.

 

 

Zorg voor moeder en kind

 

 

 

 

Evenementen

Regelmatig doen wij mee aan evenementen en netwerkbijeenkomsten om onze projecten onder de aandacht te brengen en geld in te zamelen.

 

Op 27 september hebben we met een stand deelgenomen aan de Burendag in Middenmeer. Naast enkele donaties hebben we hier enkele contacten aan overgehouden, met wie we verder gaan praten.

 

Valentine bij de informatietafel | Burendag Middenmeer

 

Op 13 oktober hadden we een gesprek met Stichting Netwerk in Hoorn. We hebben een presentatie gegeven en enkele waardevolle tips en adviezen  gekregen van mensen die verstand van zaken hebben. Met enkele van hen gaan we verder praten.

Bij Stichting Netwerk

 

Op 26 oktober namen we met een stand deel aan de Wereld Cultuurdag in Hoogkarspel. Ook dit heeft enkele donaties en contacten opgeleverd waarmee we verder hopen te kunnen.

Wereld Cultuurdag Hoogkarspel

 

 

Een vooruitblik

De uitvoering en realisatie van de diverse projecten en plannen zijn natuurlijk mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de nodige fondsen. Wij doen ons best om het geld te verkrijgen; u kunt ons daarbij helpen, bijvoorbeeld door het organiseren van fondswervingscampagnes. Hier leest u er meer over.

 

Medisch gebouw

Een van de projecten behelst de bouw van een gebouw voor eerste lijn medische zorg. Hier zal een huisarts spreekuur houden; er zal een consultatiebureau voor de begeleiding van zwangere vrouwen en van moeder & kind worden gevestigd; er zullen vaccinaties worden gegeven; er zal oogzorg worden gegeven; er zal voorlichting worden gegeven over hygiŽne, gezonde voeding en de preventie van ziekten; en zo voorts.

 

Sanitatie

Er moeten de nodige sanitaire voorzieningen worden aangelegd, waarbij onder mee gedacht moet worden aan Ecosan toiletten, maar ook de aanleg van voorzieningen voor de winning van biogas. Victor Keppel Hesselink zal zich hiermee bezighouden.

 

Bamboe

Er zal bamboe worden geplant, zowel voor het tegengaan van de bodemerosie, als voor gebruik als bouwmateriaal.

 

Kerstwens

Wij danken iedereen voor de steun die wij hebben ontvangen, niet alleen financieel of praktisch, maar ook in de vorm van kennis en netwerken, of in welke vorm dan ook. Zonder u waren we in zo korte tijd niet zo ver gekomen. Heel hartelijk bedankt!!

 

Wij wensen u bijzonder fijne feestdagen en een in ieder opzicht voorspoedig nieuw jaar!

 


Met een hartelijke groet,

Stichting Oloonkolin Kenya &

Oloonkolin Foundation Kenya

 

 

 

 

 

Het medisch gebouw

 

 

 

Het Ecosan toilet

 

 

Oloonkolin Foundation Kenya

P.O. Box 186

Kilgoris 40700

 

T +254 (0) 727752687

T +254 (0) 711653645

E OloonkolinFoundationKenya@gmail.com

  

Social Media

 

††††