Het bestuur
Vivian Mutindi Vivian Mutindi  |  Voorzitter & Projectleider

Mijn naam is Vivian Mutindi geboren in 1979 in Kenia. Ik groeide daar samen met mijn zusje Valentine Mwende bij onze oma Rose Mbathi. In 1992 verhuisden wij naar Nederland, waar onze moeder Hellen Mbathi een toekomst voor ons had opgebouwd. Ik nam deze kans waar en studeerde hard en haalde mijn diploma als Anesthesie-Medewerker in 2006. Inmiddels heb ik ook twee prachtige kinderen en wat mij intens blij maakt, is als ik ze zie stralen van geluk en gezondheid.

In 2013 keerde ik terug naar mijn geboorteland. Samen met David Musili was ik op safari in Maasai Mara National Reserve. Langs de rivier Mara waren wij de nijlpaarden en de krokodillen aan het bewonderen, toen ik tot mijn schrik een klein kind in dezelfde rivier water zag halen. Samen met David ging ik op onderzoek uit en zo belandde ik in het dorp Oloonkolin. Met pijn in mijn hart zag ik hoe arm deze mensen zijn. Dat staat in zo'n schril contrast met de rijkdom aan de overkant van de rivier, waar de toeristen in luxe baden.

Wij hebben met de dorpsbewoners van Oloonkolin gesproken ze hebben ons hun hartverscheurende verhalen verteld. Deze mensen hebben duidelijk hulp nodig en geven aan alles te willen doen om te voorkomen dat ze hun dierbaren verliezen. David en ik besloten dat wij hier onze ogen niet voor zullen sluiten en terug in Nederland ben ik meteen begonnen met brieven schrijven aan hulporganisaties. Helaas kreeg ik nergens gehoor.

Ik gaf niet op. Uiteindelijk kreeg ik een goed team bij elkaar, dat zich met hart en ziel inzet voor de mensen van Oloonkolin. Hierop heb ik het projectplan geschreven en uitgewerkt. Om het project een goede basis te geven, is Stichting Oloonkolin Kenya opgericht, met als doel de inwoners van Oloonkolin te helpen hun leefomstandigheden te verbeteren.

Soesma Angnoe Soesma Angnoe  |  Secretaris

Soesma Angnoe ondersteunt Stichting Oloonkolin Kenya met een Women Empowerment Project waarbij ze de vrouwen van Oloonkolin zal ondersteunen om onafhankelijk te zijn en voor zichzelf op te komen. Soesma ondersteunt in dit verband ook Lianne de Vries bij haar project tegen vrouwelijke genitale verminking.
Fred Kuin Fred Kuin  |  Penningmeester

Mijn naam is Fred Kuin, 58 jaar. Ik ben 37 werkzaam geweest bij Ahold. De laatste 10 daarvan als financieel medewerker voor Etos. Ook ben ik nog een half jaar projectmedewerker geweest bij een bouwbedrijf. Ik zal mijn financiële - en boekhoudkundige kennis en ervaring inzetten voor een goede financiële verslaglegging voor Stichting Oloonkolin Kenya.
Het ondersteuningsteam
Chris v. Moorsel Chris van Moorsel

Mijn naam is Chris van Moorsel. Ik heb een bureau, Y4it mediadesign, dat zich richt op het ontwikkelen van communicatie via het internet. Ik maak websites, animaties, video en interactieve applicaties voor de culturele en educatieve sector. Veel van de opdrachtgevers komen uit het circuit van Wilde Ganzen en Partin.

Hiervoor heb ik verschillende dingen gedaan in de culturele sector zoals het organiseren van festivals, kindertheater en televisie. Daarnaast heb ik veel les gegeven, ook al in de kunstsector. Die ervaring komt nu goed van pas bij het mede-ontwikkelen van educatief materiaal voor Oloonkolin. Daarnaast ga ik de website verzorgen, heb ik enkele videos gemaakt en wil ik een uitwisselings project helpen opzetten om kinderen in Nederland, via internet, in contact te brengen met de kinderen in Kenia.
Lianne de Vries Lianne de Vries

Mijn naam is Lianne de Vries en ik ben antropologe. Omdat ik ervaring heb met het werken aan verschillende projecten ter preventie van meisjesbesnijdenis, ben ik gevraagd Stichting Oloonlokin Kenya te ondersteunen bij het stoppen van deze traditie. In 2007 ben ik drie maanden in Kenia geweest om onderzoek te doen naar de visie van Maasai meisjes op besnijdenis.
Een opvallende bevinding was dat alle meisjes aangaven dat zij hun eigen dochter liever niet wilden laten besnijden. Ook in Oloonkolin is een groepje vrouwen klaar voor verandering. Samen met hen wil ik een alternatief ritueel ontwikkelen. De daadwerkelijke besnijdenis verdwijnt, maar de gebruiken die erbij horen blijven bestaan. In plaats van de besnijdenis om het meisje voor te bereiden de overgang van meisje naar vrouw en een huwelijk, krijgen de meisjes onderwijs over vrouw-zijn en relaties. Na een paar dagen in afzondering komen zij terug in de gemeenschap en volgt een ceremonie in prachtige kleding en sieraden. Het doel is dus om meisjesbesnijdenis helemaal te laten verdwijnen en daarmee lichamelijke, psychische en seksuele problemen te voorkomen.
Ton Smit Dr Ton Smit

Mijn naam is Ton Smit. Ik ben werkzaam in het Oogziekenhuis Zonnestraal in Amersfoort als oogarts en medisch directeur van het lasercentrum. Ook ben ik bestuurslid van de Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH). Deze stichting zet zich in voor oogheelkundige zorg aan minvermogende mensen in ontwikkelingslanden.

Ook voor ons in Nederland heeft het werk van de Stichting Olonkoolin voordelen.Door het moderniseren van de cataract-operatie-technieken krijgt de nieuwe generatie oogartsen in ontwikkelde landen steeds minder ervaring met het uitvoeren van de klassieke chirurgische ingrepen, zoals de Manual Small Incision Cataract Chirurgie (MSICS). In sommige gevallen is deze techniek te prefereren boven moderne technieken.

Daarom streven wij ernaar aan de nieuwe generatie oogartsen de mogelijkheid te bieden om deze vaardigheden te leren en bij te houden in ontwikkelingslanden waar deze nog volop worden toegepast. Zo brengen wij kennis daar, maar ook weer terug in Nederland. Dit kan dan leiden tot een duurzame en wederzijds gunstige relatie in de toekomst.

Chantal Westerhof Chantal Westerhoff

Mijn naam is Chantal Westerhoff - de Ruiter en ik ben 34 jaar oud. Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen: een dochter van 4,5 jaar en een zoon van 2 jaar oud. Van beroep ben ik verpleegkundige en ik werk momenteel in een verpleeghuis op een somatische afdeling. Via Vivian ben ik terecht gekomen bij Stichting Oloonkolin. Ik ken haar al ruim 15 jaar. Samen hebben wij de opleiding verzorgende gedaan en in die tijd is ze een heel goede vriendin geworden.

Toen Vivian mij vertelde over de stichting heb ik haar wat adviezen gegeven. Niet lang daarna belde ze mij op met de vraag of ik de voorlichting in het kader van het project water en hygiëne zou willen leiden. Hier heb ik ja op gezegd en ik ben nu bezig om voorlichtings- en lespakketten op het gebied van water, sanitair en hygiëne samen te stellen. Het is de bedoeling dat ik de docenten en verpleegkundige in Oloonkolin ga scholen op dit gebied. Dit is een hele uitdaging en ik heb er heel veel zin in.
Richard de Ruiter Ir. Richard de Ruiter

Mijn naam is Richard de Ruiter. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Delft. Ik heb deelgenomen aan de afstudeerstudie Urban Emergencies, Research platform for post disaster urban response. Het afstudeerproject is gestart als samenwerking tussen Cordaid, Universiteit Wageningen, Universiteit Tilburg en de Universiteit van Delft. De studie is tot stand gekomen naar aanleiding van de aardbeving in Haiti op 12 januari 2010.

Het onderwerp waar ik mij op heb gefocust betreft: Changing Landscape & Land-Use, Demand for resources of urban areas. Using Metabolism to come to a Resilient use of the natural landscape. Wat ik belangrijk vond was om een methode te ontwikkelen om te bepalen hoe men het landschap op een optimale en verantwoorde manier kon gebruiken.

Mijn onderzoeksvraag voor mijn afstudeerproject betrof: Developing a methodology to visualize the land-use suitability, by the use of metabolism to come to a resilience use of the natural landscape in the agriculture sector for the (re)development of the rural areas. (New Rural development, (through) new natural urban ecologies).

Ik heb mijn onderzoek aan Mevr. Vivian Mutindi laten zien en zij werd zo enthousiast dat zij mij gevraagd heeft om deel uit te maken van het Oloonkolin team. Ik heb gekeken naar welke planten we konden planten om te voorzien in voedsel en bouwmaterialen. Voor Haiti heb ik gekeken naar bamboe, rijst en hennep. Het idee is om te kijken wat de mogelijkheden zijn in Oloonkolin.
Saskia Tieken Saskia Tieken

Saskia Tieken is verloskundige. Zij zal zich inzetten voor het opzetten van het deelproject voor de begeleiding van zwangere vrouwen en de opvang en begeleiding van moeder en kind. Het streven is het sterftecijfer drastisch terug te brengen. Saskia heeft hierin inmiddels veel ervaring. Informatie hierover kunt u vinden op haar website
Victor Hesselink Victor Keppel Hesselink

Victor Keppel Hesselink heeft veel ervaring met onder meer Biogas. Hij gaat zich bezig houden met het project voor sanitatie en riolering. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van Ecosan toiletten, waarbij biogas wordt geproduceerd uit de uitwerpselen. Dit biogas kan onder meer worden gebruikt om te koken, waardoor er minder of in het geheel geen bomen meer hoeven te worden gekapt voor brandhout. Ook zullen vrouwen hierdoor meer tijd overhouden voor andere dingen, zoals economische ontwikkeling, bijvoorbeeld door het bedrijven van landbouw.
NGO Oloonkolin Foundation Kenya en het Lokale Comité Oloonkolin
David Muthengi Musili

David Muthengi Musili  |  Voorzitter en Project Manager

Mijn naam is David Muthengi Musili. Ik ben geboren in 1989. Na het overlijden van mijn vader in 1997 heb ik een zware jeugd gehad. Verwaarloosd door familie en vrienden, soms dagen zonder eten. Met veel geluk kon ik naar school gaan en de basisschool en middelbare school afmaken. Ik had echter helaas geen geld om verder te studeren en er was niemand die me hielp.

Ik pakte alles aan en heb keihard gewerkt voor weinig loon. In 2010 kwam ik terecht bij Watu Wangu Children's Centre , waar ik ben opgeleid tot algemeen manager, en die functie heb ik enkele jaren vervuld. Naast het beheer over het kindertehuis had ik ook de dagelijkse leiding over enkele nevenactiviteiten van het kindertehuis, zoals Watu Wangu Lodge en Caves Inn. Ondertussen spaarde ik, en uiteindelijk stelde dat me in staat om een klein bedrijfje te beginnen, waarmee ik uiteindelijk genoeg verdiende om mijn opleiding Tour and Travel Management te kunnen bekostigen.

Na het afronden van deze studie vond ik werk in het Maasai Mara National Reserve. Daar werkte ik samen met veel Masai en leerde ik hen kennen als bijzonder warme en vriendelijke mensen. Zij hebben me in hun midden uitgenodigd en ik leerde veel over hun cultuur. Ik deed mee met hun traditionele ceremonies. Zij leerden me om een echte Masai-krijger te worden en hoe rivieren met krokodillen over te steken.

Wat ik erg pijnlijk vind, is dat deze mensen leven in schrijnende armoede, voornamelijk door gebrek aan kennis en ontwikkeling. De Masai zijn een bijzonder trots volk, trots op hun tradities, maar jammer genoeg zijn het deels ook deze tradities die hun ontwikkeling tegenhouden. Echter, terwijl ik van hen veel leerde, kwam ik er ook achter dat zij bereid zijn tot verandering en ontwikkeling. Ik besloot daarom hen te helpen hoe en waar ik kan.

Ik bracht Vivian Mutindi op haar verzoek naar Oloonkolin en heb haar met de mensen laten kennismaken. Samen besloten we een verschil te maken en om te helpen een einde te maken aan de armoede in Oloonkolin. Deze mensen hebben zo veel te bieden!

Daniel Daniel Letaipa Legage  |  Secretaris

Daniel is de voorztter van Oloonkolin Primary school. Hij is de degene die zich bezighoud met de inhoud van de lessen en leraren en studenten zaken. Hij is ook vertgenwoordiger voor de community bij Oloonkolin Foundation Kenya. Hij organiseerd de vergaderingen over de Foundation en rapporteerd alle ontwikkelingen aan de rest van het bestuur. Daarnaast heeft hij de supervisie over alle Foundation projecten. Hij is een lokale boer en handelsman.

 

Sipeiunces Eunice Yiamboi | Penningmeester

Eunice is een moeder met een familie. Als lid van de foundation, houdt ze zich bezig met de meisjes van de gemeenschap. Zij runt een klein boerenbedrijf met een klein stuk land.

Narikungera Sentu

Als hardwerkend lid van de Foundation helpt deze vrouw met hederheid. Ze heeft een klein boerenbedrijf. En ze trained de community Om tegen de traditie in te gaan van de besnijdenis, Female Genital Mutilation[FGM], die nog altijd leeft in deze streek.

Veronica Omariba  |  Adviseur

Veronican werkt als wijkverpeegster in Oloonkolin. Ze helpt de communiy met de gezondheid als enige gezondheids werker in de wijde omgeving. Ze werkt en woont in en huurhuisje. Daar geeft ze eerste hulp waar nodig, b.v. bij een dieren aanval of een geboorte. Ze geeft er ook was- en hygiëne-training.

Welison Ole Sipei.

Hij is de officiele dorpsoudste Van het Ntulele district, waar Oloonkolin bij hoort. Hij regelt als zodanig verschillende zaken in de gemeenschap. En is verantwoordelijk voor de veiligheid en sociale vertegenwoordiging van de regio.

David Joseph Ntiranga.

Joseph is de lokale pastoor, de relegieuze leider van de gemeenschap. Als zodanig lid van het bestuur van Oloonkolin Foundation. Hij werk vanuit een kamp in Maasai Mara. En lost de meeste relegieuze problemen op in de community.

Francis Matelong

Francis is lid van het school commitee, een vader een community ouder. Hij helpt bij de supervisi van deel projecten van de Foundation. Hij is een boer van beroep.

Emanuel Emmanuel Lekishon

Emmanuel is een ambitieuse jongeman uit de streek, hij is een entrepeneur en helpt ook op veel gebieden om de Foundation verder te ontwikkelen. Hij coördeineerd verschillende activiteiten en richt zich vooral op de educatie van de lokale bevolking op gebied van landbouw en veeteeld en techniese ontwikkeleingen. Hij studeert Economie aan de Universiteit Maasai Marah.

Martin M. Munguti  |  WASH Engineer, World Vision Kenya

Martin Munguti is WASH Engineer van World Vision Kenya en belast met de uitvoering van enkele waterprojecten in de regio Trans Mara, tevens partner van Stichting Oloonkolin Kenya voor het waterproject.