Oloonkolin
Waarom er een gezondheidscentrum moet komen en een kennismaking met Leina. De verloskundige in opleiding.

Oloonkolin
Ziekenhuis spullen om mee te nemen

oloonkolin

Oogonderzoek in een tent


Oloonkolin
MEDISCHE ZORG
PROBLEEM ANALYSE

De noodzaak van een gezondheids centrum

De gezondheidsproblemen in Oloonkolin kunnen via diverse maatregelen worden teruggedrongen. Bijvoorbeeld door de toegang tot schoon drinkwater te verbeteren, sanitaire voorzieningen te bouwen, voorlichting hygiëne en gezonde voeding te geven en door slechtziende en blinde mensen te onderzoeken en indien nodig te opereren.

Om de Masai's in Oloonkolin sterker en gezonder te maken is het noodzakelijk dat er een eerstelijns zorgcentrum wordt gebouwd. Hierdoor zullen ze toegang krijgen tot medicatie en vaccinaties, wat de algehele volksgezondheid versterkt en het sterftecijfer terugdringt. Dat zal ook gevolgen hebben voor de economie en de samenleving van Oloonkolin. Onnodig verzuim van school of op werk door ziekte neemt dramatisch af. Gezonde mensen kunnen werken in bedrijven, de landbouw, ziekenhuizen en op scholen. Er worden minder weeskinderen achtergelaten, gezinnen hoeven minder geld te besteden aan medicijnen en zijn minder tijd kwijt aan het verzorgen van zieke familieleden.

Naast steun in de vorm van geld en kennis, hopen we ook steun te krijgen van ziekenhuizen en gezondheidscentra die nog bruikbare spullen over hebben. Zoals spleetlamp, infuus standaards, bloeddrukmeters, partusset, spoedkoffer voor bevalling .e.d. Neem dan met ons contact op. In januari 2018 willen we een container naar Kenya sturen. Met zoveel mogelijk bruikbare spullen zodat we daar aan het werk kunnen gaan

Oloonkolin

oloonkolin OloonkolinStichting Molenaar

Maart 2016 150 staaroperaties
Oloonkolin

Videoverslag van de actie 2016

olonkoolin
Oog onderzoek in actie

Olonkoolin
Staar operatie

Resultaten tot nu toe:

Oogonderzoek

Uitvoering

Op 4 maart 2016 is er een medisch team, waaronder twee oogartsen van Stichting SLAH (dr. Ton Smit en dr. Alex Rulo, beide werkzaam bij Oogziekenhuis Zonnestraal), naar Oloonkolin gereisd. Samen met lokale specialisten van het Keniaanse Ministry of Health Trans Mara West Hospital hebben ze oogheelkundige zorg verleend.

Het resultaat van dit project: 400 patiënten gescreend, 140 opgenomen en behandeld, 78 cataractoperaties uitgevoerd. Post-operatief resultaat: 99% zichtverbetering en een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het lokale het team. Een resultaat waar we enorm trots op zijn.

Het was ontroerend om te zien hoe dankbaar de mensen waren. Sommigen kwamen van heel ver, soms meer dan vier uur rijden van het ziekenhuis. Ze werden in busjes vervoerd en na twee dagen opname en zorg weer naar huis gebracht. Verder is onder leiding van Chantal Westerhoff-De Ruiter aan ruim 1.500 mensen voorlichting over hygiëne gegeven. Er zijn plaatselijke voorlichters opgeleid die de andere inwoners zullen voorlichting.

Staaroperaties

Door het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, en door het geven van voorlichting over goede hygiëne en gezonde voeding zullen veel van de thans voorkomende oogproblemen in de toekomst worden voorkomen. Voor de bestaande problemen, die na het onderzoek in februari 2015 nog niet konden worden verholpen, bezocht een medisch team van de Stichting SLAH in maart 2016 Oloonkolin. In samenwerking met het Lokaal Comité en een team van Trans Mara West Hospital, 60 km afstand van Oloonkolin, werd bij 78 mensen een staaroperatie uitgevoerd. Tevens werd, onder leiding van Chantal Westerhoff-De Ruiter, uitgebreid aandacht besteed aan voorlichting op het gebied van hygiëne ter voorkoming van infecties.

Voor sponsoring klik hier. Heel hartelijk dank voor uw hulp!

2015 Oog onderzoek

In februari 2015 is een team van Stichting Zienderogen naar Oloonkolin gegaan. Samen met het lokale comité, het Keniaanse Ministry of Health en een team van World Vision Kenya is een uitgebreid oog-onderzoek verricht onder de bevolking. Vooraf was berekend dat waarschijnlijk zo'n 800 mensen zouden kunnen worden onderzocht. Uiteindelijk hebben we liefst 1.878 mensen kunnen helpen.

Uit het onderzoek bleek dat bij meer dan 50% van de onderzochte inwoners sprake was van een ooginfectie (trachoma). Dit is het gevolg van hun onhygiënische leefwijze, het gebrek aan schoon water, het ontbreken van sanitaire voorzieningen en gebrekkige kennis over hygiëne en gezonde voeding. Door het ontbreken van medische zorg worden dergelijke infecties meestal niet behandeld, waardoor ze kunnen leiden tot blindheid. Ook staar leidt, indien onbehandeld, tot blindheid.

Veel mensen konden terstond worden geholpen met een leesbril of een zonnebril. Voor anderen was een bril op sterkte nodig. Van hen zijn de gegevens genoteerd en zijn later, vanuit Nederland, brillen op maat naar hen toegestuurd. Hierdoor kunnen honderden mensen weer volop deelnemen aan alle sociale, economische, politieke en culturele aspecten van het leven en kunnen de kinderen weer goed meedoen op school. Ook zullen er veel levens gespaard worden van mensen die anders door slechtziendheid ten prooi vallen aan de wilde dieren in de rivier Mara. Dit heeft natuurlijk niet alleen grote sociale impact, maar heeft ook direct invloed op de economische groei in het gebied Trans Mara.

olonkoolin
Leina opleiding
Verloskundige afdeling

Leina is een inwoner van Oloonkolin. Sinds oktober 2015 wordt Leina, in samenwerking met Stichting Help Verloskundigen in Kenia en Wilde Ganzen, opgeleid tot verloskundige. Tijdens de eerste drie maanden in het gezondheidscentrum zal Leina begeleid worden door haar opleider Saskia Tieken. Leina zal verantwoordelijk worden voor de bewaking en verbetering van de zorgkwaliteit van de afdeling verloskunde van het gezondheidscentrum. Leina gaat voorlichtings- en training programma’s geven aan tien potentiële 'Traditional Birth Attendants' (TBA). Zij zullen haar ondersteunen bij de begeleiding van kraamvrouwen in Oloonkolin. Er worden in de toekomst meer verloskundigen en TBA’s opgeleid, zodat het sterftecijfer van moeders en pasgeborenen in Oloonkolin en omgeving kan worden gereduceerd.

 

Oloonkolin ASN Bank