• In Juni is voor de eerst keer een medisch team in Oloonkolin geweest.
  • Reultaten van de medische registratie tot nu toe.
  • gevulde kruik.
  • gevulde kruik.
  • De nooodzaak van een lokaal gezondheidscentrum word met de overheid besproken.
  • De waterput wordt gemaakt met zonne_energie als krachtbron.
  • De bouw van het gezondheidscentrum is gestart.
  • De eerste oogst van de tomaten uit het Greenhouse.
  • Blije meisjes voor de nieuwe waterkiosk bij de school.
Stichting Oloonkolin Kenya heeft als doel de inwoners van Oloonkolin te helpen hun leef omstandigheden te verbeteren. Op dit moment werken we aan de opzet van een gezondheids centrum. Hard nodig in dit gebied.
Welkom bij Stichting Oloonkolin Kenya! Oloonkolin
oloonkolin

Oloonkolin

Voor de eerste keer is er een medisch team in Oloonklin geweest, als eerste stap in het opzeten van een gezondheids project. Schoolkinderen krijgen vacinaties en families worden geregistreerd.
Kennis voor duurzame ontwikkeling

De Masai vormen wellicht de bekendste stam van Afrika. Van oudsher waren de Masai nomaden, die met hun kuddes door Oost-Afrika trokken. In de afgelopen decennia konden ze hun traditionele levenswijze niet voortzetten. Dat komt door de steeds verdere verdeling van gronden, waardoor de Masai niet meer ongehinderd kunnen rondtrekken.

Veel Masai hebben zich noodgedwongen in nederzettingen en dorpen gevestigd, onder meer in het gebied Trans Mara in het zuidwesten van Kenya. Daar leven ruim 700.000 Masai.

Verblijven op één vaste plaats vereist een compleet andere manier van leven dan rondreizen. De Masai zijn onbekend met de eisen en noden van het leven in vaste nederzettingen. Dat leidt ertoe dat velen van hen in verschrikkelijke omstandigheden leven, met een gebrek aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Wij willen de Masai in dit gebied helpen met het aanpassen aan hun veranderde omstandigheden, zodat ze een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Een van de armste nederzettingen in Trans Mara is Oloonkolin , een dorp met zo'n 7.000 inwoners. Ons streven is dat de beoogde veranderingen in Oloonkolin zich als een olievlek verspreiden over de rest van Trans Mara. Oloonkolin bevindt zich aan de overkant van Maasai Mara National Reserve, een van de bekendste natuurparken in Afrika. Het park wordt jaarlijks door circa 300.000 vooral buitenlandse toeristen bezocht. De luxe van deze toeristische trekpleister staat in schril contrast met de armoede in Oloonkolin.

Anbi oloonlolin asn ol ol
Kenya

De organisatie Care 4 Needs heeft in maart 2018 enn video gemaak over ons project in Kenya.
Lees verder

oloonkolin Over de noodzaak van een gezondheids centrum in Oloonkolin.
Lees verder
Maart 2018 Team oogziekenhuis Zonnestraal bezoekt Nasok County, Kenia. Oloonkolin.
Lees verder
In het splinternieuwe greenhouse bij de primary school gaan we tomaten verbouwen voor de studenten.
Met de opbrengst kan ook het
schoolgeld betaald worden.
Lees verder